HVOR BLEV KROPPEN AF? STRESS OG PRÆSTATION

Dine kerneoverbevisninger og dine forventninger er begge væsentlige årsager til din præstationsangst (jf. tidligere afsnit). Dine FØLELSER og dine FYSISKE REAKTIONER er tillige med til at bygge den stress op, der gør, at du undgår at skulle præstere.

Dine overbevisninger og dine forventninger påvirker ALTID dine følelser og dermed dine kropssymptomer. Har du en tro på, at det her går galt og kigger rundt for at understøtte denne overbevisning, vil dine følelser signalere håbløshed, magtesløshed og måske angst. Kroppen reagerer med spænding – muskler trækker sig sammen, vejrtrækning ændres, rystende hænder, hjertet banker hurtigere, hvilket kan indfinde sig på een gang eller skiftevis efter hinanden.

Når du fra tidligt i dit liv, har manglet kontakten med din krop, er du heller ikke i stand til at finde ud hvilke følelser, der er på spil for dig i disse situationer. Det bliver derved også svært at mærke dine grænser, – hvad der er godt for dig, og hvad du ikke vil være med til. Kender du ikke dine grænser, påvirker det dit selvværd, og den onde cirkel er i gang.

ØVELSE: Prøv at starte med at lære din krop og din kropssymptomer at kende. Bemærk hvordan kroppen har det, når du slapper helt af. Hvad bemærker du? Hvordan skal det være omkring dig, for at du kan slappe helt af? Hvad gør det ved dit humør, når du er i denne tilstand. Dette er altsammen første skridt til at lære dig selv bedre at kende! Følg med i næste uge, hvor du vil finde oplysninger om, hvad din adfærd har af betydning for din præstationsangst!

DET GÅR HELT SIKKERT GALT – Stress og præstation

DINE FORVENTNINGER!

Hvis du har fulgt med fra starten af og læst her på siden om dine kerneoverbevisninger (hvis ikke prøv da at gå tilbage og læs mere om de 6 faktorer), vil du finde ud af hvad disse overbevisninger gør ved dine FORVENTNINGER. Når du siger sætninger som “det går helt sikker galt” inden du skal præstere eller møde op til en begivenhed med mange mennesker, vil du automatisk søge efter at få ordene og forventningen bekræftet:

Du vil søge og f.eks. få øje på nogen der vender ryggen til når du træder ind ad døren og tænke de ikke har lyst til at hilse på dig og du ikke er betydningsfuld eller du ser en der gaber mens du præsenterer dig og tænke, at du er er kedelig og uinteressant o.s.v.

ØVELSE:

Se om du kan tænke og handle på facts fremfor fantasi. Det kan være at du kan sige til dig selv, at du faktisk ER inviteret til dette store arrangement, fordi der er nogen der vil se dig og værdsætter dig. Det kan også være du skal være i centrum og holde en tale eller fremlægge en arbejdsopgave, hvor du VED, at du har forberedt dig rigtig godt og at det faktisk er dit speciale, altså facts, facts, facts, som du kan forholde dig til fremfor voksende fantasier.

Følg med næste uge, hvor jeg informerer dig om dine følelser og dine fysiske reaktioner i forbindelse med præstation- og social angst.

DU STØDER SAMMEN MED DIG SELV! Stress og præstation

(KERNE-).OVERBEVISNINGER!

Kerneoverbevisninger er de konklusioner, du drager af de begivenheder du er kommet ud for i barndommen og teenageårene. Sætninger, negative kommentarer, beskrivelser andre har ladet dig høre, roller de eventuelt har givet dig, og situationer du har stået i, hvor det ikke umiddelbart var dig, der bestemte udfaldet. De mennesker, der har haft størst indflydelse på dig er dine forældre, søskende, bedsteforældre, lærere o.s.v.

Der er en altafgørende sammenhæng mellem den MÅDE vi er blevet mødt i barndommen med alle vores følelser og vores unikke personlighed, og de tanker vi har om os selv, når vi er voksne. Hvis vores følelser ikke blev rummet, lukker vi af med tiden for det vigtigste kompas i vores liv, nemlig kroppen/følelserne og TANKERNE bygges op som en radio, der ikke kan slukkes. Beslutninger bliver sværere og sværere for dig, og du kan få en fornemmelse af, at du hele tiden “støder sammen” med dig selv.

PRAKTISK ØVELSE:

STOP OP…og udforsk dine overbevisninger og fordomme. Hver gang en sætning dukker op i dit hoved, der fortæller dig, hvordan du SKAL være, så stop op og stil spørgsmålstegn, evt. hvor det dog stammer fra? Væk din nysgerrighed..!

Vær med i næste uge, hvor jeg fortæller dig om, hvad dine FORVENTNINGER har at gøre med din stress, din præstationsangst og din sociale angst.

STRESS og SOCIAL ANGST

DET STARTER OG SLUTTER MED DIG!

Hvis du lider af social angst eller præstationsangst og kender til den stress, der bygger sig op i dine tanker og i din krop i den forbindelse, vil du få udbytte af at følge min blog eller min professionelle facebook side de kommende uger.

Emner du vil få belyst, som ALLE er forbundet med social angst:

1.  Dine overbevisninger om dig selv

2.  Dine forventninger

3. Dine følelser

4.  Din adfærd

5. Dine fysiske reaktioner

Allerede fra i morgen, vil du her på siden finde ud af, hvad dine overbevisninger om dig selv (1) egentlig betyder i forbindelse med social angst. Du vil kunne afprøve nogen af de øvelser jeg giver dig med og evt. kontakte mig med spørgsmål på mail: mfa@marinafrost.dk eller tlf. 21 69 85 93, når det passer dig. Velkommen til!

NYHED – FIND UD AF MERE!

Som noget helt nyt kan du nu også finde ud af mere om Psykoterapeut og Stressekspert Marina Frost Andersen på SE-Foreningen Danmarks hjemmeside!

STRESS – KAMPEN MOD DE NEGATIVE TANKER

Når du rammes af stress, er der et bestemt symptom du sjældent kan sige dig fri for og det er  den NEGATIVE tankegang og dermed den NEGATIVE indre dialog med dig selv. For mange er det som en radio, der bare står og kværner, uden at man oftest lytter efter, men KROPPEN lytter og hører alle de nedvurderende ord og vendinger. Det koster på “energikontoen” og selvværdet skrumper i takt med, at det usunde mønster kan blive til dine overbevisninger.

Begyndelsen til at komme af med de negative tankemønstre er, at blive bevidst om dem og undersøge sandhedsværdien i dem;

5 VIGTIGE SPØRGSMÅL TIL AT FORANDRE NEGATIVE TANKEMØNSTRE:

1. Hvad tænkte jeg lige nu?

2. Hvad er konsekvensen for mig ved at tænke sådan (humør, energi, selvværd ea.)

3. Hvordan ville jeg have det, hvis jeg ikke tænkte sådan?

4. Hvad ville jeg sige til en nær ven, hvis denne kom med disse tanker?

5. Er jeg tilstede i NUET eller befinder jeg mig i fortiden eller fremtiden?

Der kan være stor modstand i dig når du går igang med at ØVE dig i at ændre din indre negative dialog og al øvelse behøver tid. Start med små skridt og første skridt er altid at blive bevidst. På min hjemmeside marinafrost.dk kan du finde mange oplysninger  om stress og evt. tage en gratis stresstest! Ring evt. på tlf. 21 69 85 93 og find ud af mere.

Bliver juleaften som før? Stress i familien

“Selv når jeg er sammen med min egen familie, bliver jeg stresset!!” Dette var ordene fra en af mine klienter idag, der startede op i min praksis for en måneds tid siden på grund af stresssymptomer fra en meget presset arbejdsplads.

Ordene faldt i forbindelse med en kommende juleferie fra arbejdet, hvor formodningen var at der kunne slappes af og juledagene nydes med forældre, bedsteforældre, børn mv.

Sådan er virkeligheden bare ikke for mange.

I vores opvækstfamilier opstår der ofte roller hos de forskellige familiemedlemmer, der føles stort set umulige at bryde ud af. Rollerne kan forekomme f.eks. i form af “den altid søde pige”, “den glade i familien”, “den humoristiske”, “den fornuftige”, eller “den konfliktskabende”…der er mange muligheder og måske genkender du nogen af dem.

Den dårlige nyhed i den forbindelse og som du sikkert allerede selv registrerer, er, at disse roller gør os stressede allerede inden juleaften indfinder sig, da tankerne kan kredse om, hvordan det mon bliver i år og energiniveauet vil – måske ubevidst – starte med at vokse i kroppen, hvorefter et pres vil være uundgåeligt. De manglende samtaler og tættere dialoger med de nærmeste mangler, – måske på grund af hverdage med arbejde, børn og pligter – det får dog ikke presset til at forsvinde med tiden – tværtimod.

At arbejde i terapien med ovennævnte pres, den ophobede energi samt få andre vinkler på dine mønstre og roller løsner op for din måde at være sammen med familien på, og du kan nå det endnu! Gå ind på min hjemmeside; marinafrost.dk og læs mere om stress eller del med en anden du tænker har vendt ovennævnte bekymring med dig!

STRESS – DU ER UDE AF KONTAKT!

Usikkerhed, humørsvingninger, mangel på energi og tristhed kan være symptomer på at du har mistet fornemmelsen af dig selv. Din organisme er stresset.

I ønsket om at få en god dag eller en god uge på arbejdet er dit focus måske at efterkomme andres behov og få arbejdsbunkerne væk uden at fornemme, hvordan du egentlig selv har det. Konsekvensen er, at du mister kontakten med dig selv, symptomerne melder sig, og det vil heller ikke være muligt for dig at være i tætte relationer med andre mennesker.

HVORDAN FINDER DU TILBAGE TIL DIG?

En af de måder du skaber en stærk fornemmelse af dig selv, er ved at udvikle grænser. Ligesom grænserne om et land, skal vores psykiske grænser beskytte vores organisme og meddele os, når noget kommer for tæt på eller prøver at trænge sig ind på os. Vores følelsesmæssige grænser fortæller os, hvor vores egne følelser ender og andres begynder. De fortæller os, hvornår vores følelser drejer sig om os, og hvornår de drejer sig om andre.

Der er ingen tvivl om, at det kræver mod at sætte grænser. Det at sige “NEJ” vækker ofte en fornemmelse af frygt, og vi kommer i kontakt med tanker som f.eks. at andre ikke vil kunne li’ os eller om vi nu bliver holdt ude. Det er muligt at lære både at sætte grænser og rumme frygten uden at blive overvældet.

Første skridt er at mærke, hvordan du egentig har det lige nu. Du kan gå ind på hjemmesiden marinafrost.dk og tage stresstesten for at få en fornemmelse af, hvor du ligger i dit stressniveau. Scorer du højt, er det NU du skal søge hjælp.

I terapien arbejder vi på at lære dig, hvordan du kan sætte grænser samt rumme den frygt, der ofte er forbundet hermed. Du vil få redskaber til at beholde dit focus på DIG og ikke lade dig “forføre” af andres meninger og behov. Kropsterapien og øvelserne du får med hjem, vil hæve dit energiniveau, da du selv er med at hjælpe kroppen i balance og fjerne de blokeringer, der skaber de ubehagelige symptomer, du eventuelt går rundt med.

Stress kommer oftest snigende og SKAL tages alvorligt – det er kontakten til dig, der mangler, og det er muligt at få hjælp!