STRESS handler ikke om “DE 10 BUD”

NYT PERSPEKTIV PÅ STRESS!

I min praksis møder jeg ofte klienter, der har prøvet at løse deres tiltagende stress med samtaler samt brug af diverse selvhjælpsbøger om emnet. Klienterne opsøger mig grundet en ”fastlåshed” i deres liv; både i forhold til deres stress men tillige med udtalelser om, at alt andet ikke har virket.

Markedet er i dag fyldt med selvhjælpsbøger om stress og nye bøger udgives hver måned – ingen tvivl om, at alle kender begrebet stress og de fleste har også prøvet det på egen krop. Ordet ” STRESS” fænger og  sælger altså.

Problemet er bare, at de fleste af de råd, selvhjælpsbøgerne er fyldt med, ikke virker, da de forårsager en yderligere stressfaktor for læseren; Hold dig fra internettet,  sluk din mobil,  få andre til at overtage alle dine opgaver,  udskyd dine projekter, omgiv dig med smukke ting, tag fodbad, bag brød, og hvad der ellers bliver listet op som ”De stressramtes 10 bud til heling”.

Hvis man er særlig ”heldig” kan man i de nyere selvhjælpsbøger om stress finde forklaringer om stresshormonet Cortisol, og måske endda en kort gennemgang af nyere forskning om hjernen og stress.

Den stressramte har altså ikke bare forsøgt at følge rådene i selvhjælpsbøgerne ved opstart hos mig men utallige samtaler med kolleger, venner, familie og coaches har heller ikke haft nogen effekt.

At komme tilbage til et liv i balance handler ikke om at læse, samtale og følge generaliserede retningslinier om stress,  da det virker som katten-om-den-varme-grød, –  den vedvarende løsning SKAL findes i kroppen.

HVAD VIRKER NU OG FREMOVER?

KROPPEN, GAMLE MØNSTRE OG NUET!

Min mangeårige erfaring med behandling af stress og udbrændthed handler om oplæring i dialog med kroppen, afvikling af gamle mønstre samt tilstedeværelse i nuet.

KROPPEN

Vores hjerne er skabt til hele tiden at ”holde øje” med oplysninger, der kommer fra vores nervesystem og blodbaner. Hver gang en tilstand i vores krop ændrer sig, f.eks. fra varme til kulde, registrerer hjernen dette, hvilket gælder for alle nye tilstande ude- som indefra. Årsagen til at hjernen modtager disse informationer er for, at vi kan tilpasse os, så vi ikke bliver overvældede, og  derved ikke er i stand til at regulere og finde tilbage i en sund balance.

Det er en naturlig del af vores livscyklus, og hele vores overlevelse er afhængig af vedvarende  tilpasning.

Når vi udsættes for uforholdsmæssig store belastninger, kan det flow, der ideelt set skulle forekomme mellem hjerne og krop blive blokeret, og energien i kroppen akkumuleres til ubehagelige kropssymptomer og skavanker såsom hovedpine, rygsmerter, nedsat immunforsvar, angstsymptomer m.m.

KROPPEN OG DET FØRSTE SKRIDT!

At starte en dialog med kroppen handler i første omgang om registrering af fornemmelser i kroppen.  De første gange den stressramte er  i behandling, kan jeg eksempelvis spørge:

Hvor kan du mærke noget i kroppen lige nu? Hvad mærker du, og er det behageligt eller ubehageligt? Min erfaring i den henseende er, at mange slet ikke er vant til at fornemme kroppens tilstand, medmindre de rammes af sygdom.

Allerede på det tidspunkt er dialogen i gang med kroppen og et ”nyt nu” skabes,  da opdagelsen af at kunne mærke f.eks. en lille fornemmelse af en knude i maven, vil være en opmærksomhed, der er første trin til integrering af kropsbevidsthed. Stressbehandlingen videreføres med opmærksomhed på FØLELSEN, der kan tilknyttes kropsfornemmelsen. En knude i maven kan eksempelvis forbindes med nervøsitet, vrede, præstationspres e.a. Dette er naturligvis et forenklet eksempel på hvordan dialogen med kroppen kan udfolde sig, men man kan efter få timers oplæring blive egen ”ekspert” på  signaler fra kroppen og deres sammenhæng.  Alt sammen med det formål at hindre overbelastning.

GAMLE MØNSTRE

Om vi er særligt disponerede for stress, handler først og fremmest om vores fortid. Vores nervesystem og selvværd formes udfra betingelserne i vores opvækst d.v.s.  blandt andet relationen til de nærmeste; familie, lærere, venner  etc. Gamle integrerede mønstre, der var vores ”overlevelsesmønstre” i barndommen og ungdommen, kan være så hæmmende, at de kan bringe hele vores fysiologi ud af balance som voksne.  Grænsesætning kan eksempelvis virke helt forkert for nogen og ordet NEJ ses som en krænkelse af andre mennesker. Det forårsager stress på alle niveauer ikke at kunne sætte grænser og sige ordet NEJ (eksempelvis til flere arbejdsopgaver, end vi reelt kan magte). Vi kommer til at handle i blinde, og reagerer udfra gamle mønstre, der kan være grundlagt af opdragelse, formaninger, tro eller afstraffelse for 20, 30 eller 40 år siden.

Opmærksomhed på at opdage de usunde mønstre og ændre dem i forhold til den indviduelle klients nuværende alder og personlighed vil være målet.

NUET

Det er kun muligt at komme hjem til sig selv i det nuværende øjeblik.

Som ovenfor beskrevet handler det altså ikke om ”10 bud” og utallige retningsliner til den stressramte, men om oplæring i at komme tilstede med det, der er lige nu. Kroppen eksisterer kun i det nuværende øjeblik. I arbejdet med fortiden og de gamle mønstre fokuseres på  det nuværende øjeblik ved det, at jeg eksempelvis spørger klienten, hvad vedkommende mærker lige nu, når vi taler om en fortidig oplevelse. Jeg støtter klienten i den dobbelte bevidsthed om, hvad der lå før, og hvad der er og hvad der er nu. I løbet af stressbehandlingen henleder jeg hele tiden klientens opmærksomhed på vedkommendes oplevelse i det nuværende øjeblik.

Efterhånden som den stressramte lærer at lytte til sig selv via kroppen, bliver nervesystemet bedre reguleret, udskillelsen af stresshormonerne mindskes og klienten vil uundgåeligt  bevæge sig ind i et her-og-nu. Når fokus skifter fra gamle uvirksomme mønstre og smertefulde oplevelser i fortiden til nuet, genskabes automatisk en følelse af ejerskab, idet den stressramte indser, hvad vedkommende gør ved sig selv,  og hvordan et  ansvar må tages for at ændre på det.

Målet for behandling af stressramte er altså stressfrihed via dialog med kroppen, opmærksomhed på ændring af gamle mønstre samt oplæring i tilstedeværelse i nuet.

Den stressramte vil finde tilbage til den sunde balance, hvor kroppen fungerer i et flow, der hele tiden tilpasser sig uden blokeringer og opøve en evne til at kunne rumme sværere følelsesmæssige udfordringer uden at blive overvældet.

 

Af Marina Frost Andersen

Exam. Psykoterapeut og stressekspert