“Jeg kunne ikke small-talke” Ensomhed – Stress kan medføre ensomhed og ensomhed kan medføre stress

Hvad kan du selv gøre for at bryde ensomheden?

Når du beslutter dig for at gøre noget ved din ensomhedsfølelse, er det vigtigt du starter med at kigge på, hvad DU tænker årsagen kan være. Har du været ude for et dødsfald, er du blevet skilt, har du været langtidssyg med f.eks. stress eller er det en tomhedsfornemmelse du har haft hele livet. Det kan være flere af ovenstående årsager på samme tid, og det kan være noget helt andet!

Vi kan forvirre os selv med tanken om, hvor vi skal starte for at få dækket behovet for kontakt med andre mennesker.!

Small-talk!

En vigtig del af at “bryde isen” med andre er at øve sig i at small-talke. Mange opfatter det som overfladisk, men al kontakt skal ha en begyndelse og de fleste mennesker er meget åbne overfor at gå i dialog. Det er vigtigt at hæfte sig ved ordet “‘øve”, da det kan være svært for mange i begyndelsen, måske fordi vi finder det pinligt og fantaserer om, at den anden måske slet ikke svarer.

At small-talke kan også berolige vores nervesystem. Ofte kan samtaler handle om at give udtryk for meninger, at skulle underholde, være sjov, imteressant eller andet, og mange kan genkende det at påtage sig en rolle, der ikke er sund, hvor det at small-talke om  f.eks. vejret eller trafikken er en dialog, der ikke behøver at “koste” så meget af vores energi.

Der findes bøger på biblioteket om det at small-talke, der kan googles på nettet om small-talk og terapi kan hjælpe til et bedre relationsmønster med andre mennesker.

Find ud af mere i morgen, f.eks. om, hvad terapi kan gøre for dig og din ensomhedsfølelse!

Ring på tlf. 21 69 85 93 eller skriv på mfa@marinafrost.dk ved spørgsmål!