Svært ved at mærke dig selv?

Mange mennesker har svært ved at mærke sig selv og for nogle står det på i korte perioder og andre kan ikke huske andet end, at det altid har været svært at mærke sig selv.

Det er helt normalt, at du i kortere perioder af dit liv mangler kontakt til dit indre kompas. Du kan være i tvivl; vil gerne flere ting på én gang eller du ved ikke, hvad du vil.

Problemet er, hvis du i årevis ikke har haft kontakt til dit indre kompas, da kan det medføre forvirring, tristhed, modløshed, meningsløshed samt mange – og til tider alvorlige – kropslige reaktioner. Selvværdet vil uundgåeligt tage skade og den dårlige vane – at slå dig selv oven i hovedet – vil blive din indre rejsepartner, når noget i livet er forkert.

Flere årsager
Der kan være flere årsager til, at du ikke formår at mærke dig selv. Nedenfor nævner jeg to af de hyppigste forklaringer, men der kan som sagt være flere.

Hvis du i stort set det meste af dit liv ikke har kendt til at kunne mærke dig selv, findes forklaringen i dine første relationer som barn. Af forskellige årsager kunne de voksne (dine forældre), ikke give dig plads til at være DIG på godt og ondt. Det bevirkede, at du på et tidspunkt, ubevidst var nødt til ikke at være DIG! Følelser, handlinger, ønsker, længsler, og drømme blev fraspaltet for, at du kunne høre til og opnå kærlighed.

Læser du ovennævnte og tænker; jamen en gang havde jeg da tæt kontakt med mit eget jeg, masser af selvværd, og intet problem med at mærke mig selv, kan en anden årsag være, at du har været udsat for et pludseligt traume tidligere i dit liv, der har skabt frygt, og manglende kontakt med dit indre kompas.

Vejen tilbage
”Du er aldrig alene om at skabe dit eget selvværd. Dit selvværd bliver påvirket af relationerne, du har, og af omgivelserne, du befinder dig i”.

Når og hvis du beslutter dig for, at der må gøres noget, fordi din tristhed eksempelvis varer ved, du isolerer dig mere og mere, livet lykkes bare ikke for dig bl.a. i dine relationer, og du er begyndt af få uforklarlige nakke-, ryg-, maveproblemer etc. vil en terapeut med en kropsuddannelse være en vej tilbage på sporet.

Den direkte vej ”hjem” i dig, går gennem din krop.

I mit terapirum starter jeg altid med at fortælle dig lidt om din krop i forhold til det at mærke sig selv. Hvad betyder det eksempelvis;

  • at du faktisk kun kan være helt ”sammen” med dig selv, når du trækker vejret ned i maven?
  • at din krop ikke kan stå imod gentagne forkølelser eller andre sygdomme, du rammes af?
  • at du går med en knude-fornemmelse i maven eller halsen hele tiden?
  • at du spænder og nogle gange fryser, når du er eller har været sammen med andre mennesker?

Din viden om DIG starter med kropsindsigt og dine kropsfornemmelser i terapien vil være det største og tydeligste paramenter for hvem du er og hvilken retning, der er bedst for dig.

Vi vil arbejde med din historie, dine tanker og dine følelser for at skabe den bedste grobund for opbygning af dit selvværd.

Med tiden vil du opleve, at du ikke mere undertrykker dine behov, tanker og følelser samt at din energi i den forbindelse bliver udløst og kropslige symptomer aftager lige så stille.

Ønsker du at vide mere om, hvad kropsterapi går ud på, hvordan jeg kan hjælpe dig til at mærke dig selv, eller hvordan du opbygger dit selvværd ved hjælp af terapien, er du velkommen til at kontakte mig på mfa@marinafrost.dk eller via min hjemmeside www.marinafrost.dk.

Find mig tillige på Facebook under ”Psykoterapeut MPF Marina Frost Andersen” eller på Linkedin og følg mine ugentlige posts.