Slip din vrede

At holde fast i vrede er som at tage et stykke glødende kul op for at kaste det mod nogen. Det er dig selv, der bliver forbrændt. (Gautama Siddharta)

Når du vælger at læse min artikel denne måned med temaet ”vrede” kan det skyldes, at store dele af dit liv har været præget af vrede, irritation, smerte og uforløste, sårede følelser. Det kan også være, du kender nogen tæt på, der går med meget vrede og irritation, og du ikke ved, hvordan du skal forholde dig til det.

Jeg vil i denne artikel belyse, hvordan vrede opstår, årsagen til at kronisk vrede og irritation ikke er godt for dig, forskellige måder vi som mennesker håndterer vrede på samt ikke mindst hvad du selv kan gøre for at øve dig i have mindre vrede i dit liv.

Hvordan dit sind skaber vrede
Følelsen, vrede, er en grundfølelse hos os mennesker, ligesom glæde, sorg, seksualitet etc. Når vi er i sund balance, mærker vi alle følelser og vi har god kontakt til hver enkelt uden at undertrykke den ene eller den anden.

I tidernes morgen blev vi skabt til hele tiden at evaluere alt det, der sker med os og rundt omkring os. Det er en del af vores instinkt og overlevelse at kunne bedømme om en situation er farlig eller tryg. At kunne undgå de truende ting, er det, der har gjort, at vi kunne overleve som art.

Vanskeligheden kan opstå, når sindet også vurderer, om noget falder inden for kategorierne nydelse eller smerte. Vi overvåger konstant alle slags begivenheder for at evaluere dem ud fra dette sort-hvide princip. Dette gælder desværre også andre mennesker og deres adfærd. Hvis vi lytter til disse evalueringer uden mentalisering, ender vi med at dømme andre og gå rundt med irritation og vrede alt for ofte.

Vi får problemer, hvis vi tænker;
”Andre mennesker skal behandle mig hensynsfuldt, venligt og på en måde som jeg ønsker at blive behandlet. Gør de ikke det, fortjener de at blive irettesat, fordømt og straffet for deres ubetænksomhed”. (Albert Ellis)

Din egen historie og vrede
Når klienter starter op i min klinik med vedvarende vrede eller irritation som en udfordring i deres liv, viser der sig altid (sammen med følelser af tab, smerte og sorg) en bagvedliggende historie om, hvordan vredesfølelsen gav sig udtryk i opvækstfamilien.

I nogle tilfælde blev der slet ikke vist vrede i klientens familie, da vrede blev ”taget indad” af begge forældre og skjult som den ”ikke tilladte følelse”. Ikke sjældent viste der sig også migræne, maveproblemer, kroniske sygdomme/smerter, angst, misbrug ea. i samme familiebillede, jf. nedenfor i afsnittet ”Din krop og vrede”.

I andre familier kunne der være en undertone af vrede eller irritation, der aldrig kom helt til udtryk, men virkede som et sværd over hovedet på de øvrige familiemedlemmer. Sidst men ikke mindst oplevede nogle klienter den åbne, udadrettede vrede, der også kunne resultere i fysisk afstraffelse.

I alle ovennævnte eksempler medfører det, at vreden/irritationen bliver overdoseret eller underdoseret i voksenlivet.

Hvordan var historien om vrede i DIN familie?

En forsvarsmekanisme – projektion
Sorgen og frygten over ikke at kunne være dig selv med alle grundfølelser i din barndom, kan bevirke, at en eller flere forsvarsmekanismer opstår.

Som før nævnt kan det eksempelvis udvikle sig til en overdosering af vrede og irritation i din relation med andre mennesker.

Frygten for at blive ramt af samme smerte og forladthed – som fandt sted i opvækstfamilien – bevirker, at andre mennesker tillægges egenskaber og hensigter, der ikke er forbundet med virkeligheden og friholder dermed dig selv fra at føle dig helt forkert. Dette kaldes for projektion.

Eksempler på dette kan være;

  1. Han kigger mere på de andre end mig, når han taler, så han kan nok ikke li mig!
  2. Nu har hun ikke kontaktet mig i en måned, så betyder jeg nok ikke alverden for hende.
  3. De mener ikke det samme som mig, så dem skal jeg ikke være sammen med mere.
  4. Når hun roser mig, er det nok fordi hun vil ha mig til at gøre noget for hende.

Din krop og vrede
Den gode nyhed – når det handler om et balanceret forhold til vrede – er, at når du mærker symptomer på vrede eller irritation i din krop, kan følelsen sætte dig i stand til at handle, at sætte grænser og i det hele taget passe på dig selv og din integritet.

Dit nervesystem (det sympatiske, der bygger energi op og det parasympatiske, der får dig til at slappe af igen) arbejder hele tiden på at holde dig i balance. Sådan er du født!

Den dårlige nyhed er, at der ikke er nogen følelse, der beviseligt skaber så stor negativ indvirkning på din organisme som en vedvarende vredesfølelse. Vejrtrækning, muskler, væv, hjerte, mave, tarmsystem, ja, alle dele i dig kommer på overarbejde, såfremt vreden ikke afvikles i god balance og du ”lander” i dit parasympatiske nervesystem. Her må ikke glemmes, at dette også gælder følelsen af irritation.

Din vej ud af vreden
Et meget afkortet svar på, hvordan du finder vejen ud af vreden, handler om at acceptere forskellen mellem det, du kan kontrollere, og det du ikke kan kontrollere.

Du kan ikke kontrollere dine følelsesmæssige reaktioner eller det, som andre mennesker gør.

Til gengæld kan du kontrollere dine valg og handlinger, dvs. alt det, du selv siger og gør, deriblandt hvordan du reagerer på din vrede og smerte og på andre mennesker. Du kan vælge, hvordan du reagerer på dine tanker, minder, følelser, fysiske fornemmelser og på de valg, du har truffet.

Terapi og vrede – accepten af dig selv
Det kan være lettere sagt end gjort at øve dig i at mærke følelser dvs. i dette tilfælde vreden, lade den bruse og samtidig mentalisere over hvad du ikke bør handle på.

I dit samvær med andre mennesker, ville din vrede ikke blive vækket så hurtigt, hvis du i bund og grund accepterede dig selv fuldt ud, jf. forklaring om forkerthed etc. ovenfor.

Terapien, hvor jeg hjælper dig med en større accept af dig selv, er hårdt arbejde, da det ofte er mangeårigt, det der ligger til grund for dine forsvarsmekanismer.

Dit vredes- og irritationsniveau vil dog falde rimelig hurtigt efter de første gange i terapien og du vil mærke større energi og overskud.