Styrk dit selvværd og lær at sige “nej”

Udvikling af større selvværd og kunsten at sige nej!

Mange mennesker starter i terapi hos mig på grund af følelsesmæssig stress samt en generel ubalance i deres liv.

Igennem terapiens forskellige faser, såsom hvordan ubalancen er opstået, hvordan det giver sig udtryk, handlemønstre etc., vil der tit opstå begrebet selvværd, og det er ikke ualmindeligt, at jeg hører et udtrykt ønske om større selvværd.

I denne artikel beskriver jeg mere indgående, hvordan selvværdet dannes, hvordan du kan opnå et større selvværd samt – og i sammenhæng hermed – lære at afgrænse og definere dig selv ved kunsten at sige nej.

Definition af selvværd = En persons anerkendelse af sin egen værdi.

(Definition af selvtillid = ydre kvaliteter, som kan ses af os selv og andre, hvad vi præsterer – du kan sagtens være rigtig god til nogen ting, se smart ud i tøjet, virke utrolig sikker på dig selv, men samtidig ikke have det så godt indeni – se nærmere i følgende artikel)

Forståelsen af ”Det virkelige selv” og dannelsen af selvværdet!

”Dit virkelige selv” udvikler sig og tager form i løbet af dine første 3 leveår – forudsat du har fået en tilstrækkelig god omsorg af dine forældre og andre tilknytningspersoner.

Med andre ord dannes ”dit virkelige selv” i mødet mellem;

–          dit eget medfødte potentiale og

–          omsorgen fra dine forældre, som giver plads til dine unikke egenskaber.

At give plads til dine egenskaber og behov kan betegnes som dine forældres forståelse og indlevelse i dine følelser, impulser, vilje og ønsker. Derfor kan man sige, at “dit virkelige selv” bliver udviklet svarende til i hvor høj grad, du er blevet mødt i dine virkelige indre tilstande.

Hvis du – helt eller delvist – ikke mødes med denne forståelse, hvis du svigtes følelsesmæssigt eller du tillægges forkerte indre tilstande, vil du – for at beholde den livsvigtige tilknytning og kærlighed – være nødt til at indleve dig i andres synsvinkel på bekostning af din egen.

Fundamentet er herved dannet for, at du forvrænger din egen indre virkelighed, hvilket først og fremmest vil kunne mærkes i dine følelser.

Stærke følelser, der kan føles som ”livsfarlige” for dig, vil få dig til at opbygge forskellige former for forsvar for at undgå disse ubehagelige fornemmelser. Din følelsesmæssige virkelighed i nuet bliver omfortolket med det formål at undgå smerte og ”dit virkelige selv” tildækkes ved hjælp af benægtelse, fortrængning, uhensigtsmæssige reaktionsmønstre – kort sagt en lang række af forsvarsmekanismer.

Som voksen vil du blive dygtig til at mærke, hvad andre gerne vil have, og hvordan andre har det, men glemme dig selv, og tilsidst kan det være meget svært overhovedet at mærke dig selv.

Et eksempel på en hyppig tankegang, som jeg ofte støder på i min klinik er denne:

”Det må være mig, der er noget i vejen med – jeg er ikke god nok – jeg er forkert. Så må jeg gøre mig mere umage – jeg må bevise, at jeg er god nok – jeg må regne ud, hvad de andre gerne vil have af mig”

Disse strategier foregår både bevidst og udbevidst, og ingen kan holde til det i længden. Det er meget store krav at stille til sig selv og et uopnåeligt mål, for hvad er ”god nok”?

Når din indre dialog efterhånden går i retning af evige selvbebrejdelser og du konstant er på ”jagt” efter at indfri andres behov, vil det uundgåeligt kunne mærkes i de relationer, du er i, jf. nedenfor.

Vores fundamentale livsbehov og udvikling

Den menneskelige personlighed består af to fundamentale livsbehov;

o   Søgen efter nærhed til andre mennesker

o   Stræben efter selvstændighed.

Med andre ord vil vi gerne være tæt på andre mennesker og udvikle og opretholde gode relationer, som fylder vores liv med mening og indhold, og på den anden side har vi behov for at have vores egen identitet – et separat selv.

For at kunne komme tæt på andre mennesker er vi nødt til at kunne skille os ud – i modsat fald fører nærheden udelukkende til sammensmeltning/symbiose. Det er i relation med andre, at vi definerer vores egen identitet og for at kunne opleve sand nærhed til andre, er vi nødt til at kunne holde ”fast” i os selv i deres tilstedeværelse.

Vi bliver konfronteret med denne opgave i hver eneste relation, vi indgår i – hele livet.

Når begge disse to livsbehov – nærhed og selvstændighed –  leves på en afbalanceret og sund måde, bliver resultatet meningsfulde relationer, som ikke udarter sig til følelsesmæssig sammensmeltning. At opgive sit ”virkelige selv” for at være sammen med nogen er lige så selvundergravende som at opgive sin relation for at bevare sit ”virkelige selv”. På begge måder bliver du ”mindre” af en person og har ”mindre” af en relation, jf. Tor Wennerberg, ”Selv og Sammen”, 2015.

Udviklingen af ”det virkelige selv”/ selvværdet

Nøglen til ethvert skridt i retning af øget selvstændighed og udvikling af ”det virkelige selvs” evner og anlæg, ligger i genetableringen af den fulde oplevelse af dine følelser, samt bevidst at kunne reflektere over følelserne.

Følelser er retningsgivende, og de er en eksistentiel information til dig, der hjælper dig til et levende og meningsfuldt liv.

Som tidligere beskrevet i afsnittet ”Forståelsen af ”det virkelige selv”..”kan mødet med dit autentiske selv fremkalde smertefulde følelser, særligt de første gange, og du kan behøve hjælp i form af terapi. Samværet med en rolig og kompetent person vil hjælpe dig med at forstå, hvad der sker i dig, og hvad ubehaget handler om og ikke handler om.

De spæde skridt og forsigtig øvelse i at afgrænse dig fra andre, starter med at turde stå ved det du føler og turde at sige ”nej”, fremfor det tidligere ”ja” hver gang.

Afgrænsning og kunsten af sige nej

For hver gang du ikke får sagt dit ”nej”, svigter du dig selv!

Hvis du ikke mærker dine følelser og kropssignaler, når du er sammen med andre mennesker, men som tidligere beskrevet, er på ”jagt” efter at indfri deres behov, kan det være svært for dig at overskue, hvad der er det rigtige svar for dig i en given situation.

Du kan lære at blive god til at forstå dit følelsesliv og at identificere dine egne følelser. De fleste, der starter i terapi, har lettere ved at identificere andres følelser, fordi det kan ses i deres ansigtsudtryk, kropssprog og adfærd.

Første skridt er derfor altid at øve dig i at bemærke dine følelser. Følelser er stærke psykologiske kræfter, der styrer din adfærd og beslutninger uden viljens kraft. De kan arbejde direkte mod din fornuft, og dine følelsesmæssige reaktioner kan let medvirke til selvfordømmelse og selvkritik.

Men det er en trussel mod din psykiske balance, hvis du forfalder til at bruge dine egne følelser mod dig selv. Det er helt afgørende, at du lærer at forstå og acceptere, hvad der sker, når dine følelser får dig til at handle irrationelt og måske direkte imod din egen overbevisning.

Hvis du eksempelvis overhører dine følelser og ikke får sagt det vigtige ”nej”, er konsekvenserne  mange. Jeg vil nævne enkelte særligt væsentlige;

–          Dine relationers tillid til dig svækkes, uanset hvor ædle dine motiver er.

–          Nærheden ophører langsomt. Det bliver vanskeligere at være tæt på andre, fordi dine uudtalte ”nej’er” hober sig op i dit system og gør dig enten aggressiv eller defensiv. Den autentiske og sunde kontakt vil forsvinde.

–          Det slider på din selvfølelse og dermed på dit selvværd.

–          Du vil efterhånden mærke dysregulering i dit system, der kan give sig udtryk i ubehagelige symptomer, såsom diffuse smerter,  stress, angst eller depression.

Det er ikke ualmindeligt, at du er nødt til at begynde med at sige ”ja” til dig selv og så vente tålmodigt på, at den gode samvittighed overfor dit ”virkelige selv” begynder at trænge op igennem alle lagene af skyldfølelse, dårlig samvittighed og angst for at miste, der tilhørte din gamle tankemønster.

Du ER i din gode ret til at sige ”nej”, når det passer dig, men det er en ret, du må tage på eget initiativ. Du får den sjældent tilbudt eller foræret.

Selvværdets dannelse, vores helt fundamentale behov i relationer samt kunsten at sige ”nej” har været fokusområder i min artikel til forhåbentlig større forståelse af, hvad dit selvværd er påvirket af. Der er desværre ingen nemme veje til opbygning af større selvværd, – det kræver øvelse, gentagelser og viljestyrke. Jeg vil hjælpe dig nedenfor med at komme i gang og minde om, at sætningen ”jeg øver mig” er særlig essentiel for dig på vejen tilbage i balance.

________________________________________________________________

DENNE MÅNEDS RÅD TIL DIG OM STRESSHÅNDTERING

En at de mest effektive metoder til at forebygge stress er at øve dig i at sige ”nej”. Langt de fleste mennesker, der går ned med stress, har sagt ”ja”, alt for mange gange. I min klinik svarer de fleste, at de siger ”ja”, da de er bekymrede for, hvad den anden vil tænke, hvis de siger ”nej”. Hvis det er sådan, du tænker, så betyder det, at du tager ansvaret for den anden.

Start med at øve dig i at sige ”nej” fremover, og hvis det er svært for dig i starten, er her nogle forslag;

–          Jeg skal lige tænke over det. Du får svar i eftermiddag, imorgen e.a.

–          Jeg vil gerne hjælpe dig men…(jeg har ikke tid, jeg har noget jeg selv skal nå først…)

–          Jeg har lyst til at se dig, men jeg har ikke overskud i dag – jeg er for træt.

Men husk du altid har lov til bare at sige ”nej” – uden forklaring. Du skylder ikke nogen forklaring.

____________________________________________________________________

Min anbefaling af månedens bog

”Selvtillid & Selvværd” – af Irene Oestrich (2015, Dansk Psykologisk Forlag).

En letlæselig bog til dig, der ønsker at finde ud af lidt mere om, hvad du selv kan gøre for at opbygge selvværd, ændre tankemønstre og få større selvtillid.

____________________________________________________________________

Min nyhedsmail i februar vil handle om, hvordan din opvækst og dit tilknytningsmønster hænger sammen med din måde at være i relationer på som voksen.