STRESS og PRÆSTATION – DIN ADFÆRD BLOKERER

Din ADFÆRD i forhold til præstationsangst er påvirket af de forudgående faktorer skitseret i tidligere blogs her på siden nemlig; dine kerneoverbevisninger, dine følelser/kropssignaler og dine forventninger. Altsammen faktorer, der indvirker på dig på kryds og tværs.

Bliver du bevidst om din ADFÆRD inden du skal præstere, kan du hjælpe dig selv godt på vej; Hvordan omtaler du din kommende præstation overfor andre, hvordan forholder du dig f.eks. til dine kolleger lige inden, holder du dig for dig selv eller snakker du med andre og hvordan forholder du dig, mens du præsterer,- er du åben, smilende og har øjenkontakt eller er du lukket i din kropsholdning?

Opsummering: ALLE disse faktorer jeg har gennemgået er med til at skabe din præstations- og sociale angst. Den gode nyhed er, hvis du genkender den stress der opbygges i disse situationer gennem mange år, vil du ved at ændre een af dem, opnå, at de andre faktorer også bliver påvirket. Prøv eksempelvis at starte med at tænke positivt om dig selv.

Kontakt mig NU på tlf. 21 69 85 93 eller mfa@marinafrost.dk., såfremt du ønsker mere information.