Perfektionisme og stress

Perfektionisme ses ofte som et positivt karaktertræk, der øger dine chancer for succes!

I denne artikel vil jeg beskrive, hvad perfektionisme er, hvordan det opstår, og ikke mindst, at den evige stræben efter det perfekte kan være medvirkende årsag til stress og angst.

En klient fortæller;

”Når jeg har inviteret gæster, starter mine tanker først med at cirkulere omkring, hvordan mit hjem ser ud. Er der noget der skal ændres, købes, flyttes rundt og hvad med rengøringen? Dernæst når jeg i mine tanker til maden. Jeg ønsker at fremstå som en dygtig kok med styr på det sidste nye og der kan jeg også putte mit udseende/tøj med ind i. Lige inden gæsterne kommer farer jeg altid rundt og skælder ud på min familie og er helt udmattet, når jeg endelig sætter mig ved bordet.”

Måske er der flere ting, du kan genkende i ovennævnte fortælling og tænker du ”sådan er jeg også”, kan det være, at du er perfektionist.

Hvad er perfektionisme?
Perfektionisme defineres som et behov for at være eller fremstå perfekt.

Der er flere områder, hvor stræben efter det perfekte kan forekomme (listen er ikke fyldestgørende);

 • Socialt
 • Udseende
 • Hjemmet
 • Arbejdsmæssigt
 • Studiet
 • Kost
 • Forældrerollen
 • Sport

Eksempler på perfektionisme kan være;

 • At du bruger 30 minutter på at skrive og redigere i en mail på to sætninger
 • At du bliver slået ud af ikke at få udelukkende 12 på karakterskalaen.
 • At du bruger 60 timer om ugen på dit arbejde
 • At du støvsuger og gør rent i hjemmet hver dag i tilfælde af besøg.
 • At du dyrker sport flere timer dagligt.

Den amerikanske professor og forsker, Brené Brown, (har bl.a. forsket i følelsen skam) fra University of Houston Graduate College of Social Work skriver i bogen ”I thought it was only me”, hvad perfektionisme ikke er;

”…perfektionisme er ikke det samme som at stræbe efter at være den bedste udgave af sig selv. Perfektionisme handler ikke om sunde mål og vækst. Perfektionisme bruges derimod ofte til beskyttelse mod andre menneskers beskyldninger, domme og frem for alt ens egen følelse af skam.”

Hvordan opstår perfektionisme?
Der er flere årsager til, at perfektionisme opstår.

Jeg har i tidligere artikler, jf. min blog, skrevet en del om begrebet tilknytning. En usikker tilknytning til forældre i barndommen kan medføre perfektionisme.

Hvis der ikke har været ”plads” til dine følelser og individualitet i barndommen, vil det være svært som voksen at berolige og støtte dig selv samt acceptere et godt resultat, medmindre resultatet er perfekt.

Angst, usikkerhed og frygten for andre menneskers domme er tæt forbundet med den evige stræben efter det perfekte.

Der er tillige større sandsynlighed for at udvikle perfektionisme, hvis dine forældre har været perfektionister. Nogle forældre kan presse deres børn til perfektionisme ved at opmuntre dem til at være succesfulde på alle områder og i så høj grad, at det overskrider barnets grænser.

Perfektionisme og stress
Der er ingen tvivl om, hvor meget vi dagligt påvirkes af forskellige medier og beskrivelser om, hvordan vores udseende, hjemmet, relationer, arbejde m.v. skal se ud. Vi præges konstant af, hvordan tingene bør være, og konsekvensen er ofte et højere tempo, mere arbejde og mindre ro.

Man ved i dag at perfektionisme er medvirkende årsag til angst, depression og alvorlig stress. Den onde cirkel kan bestå af konstante sammenligninger med andre mennesker, selvkritisk indre dialog og følelsen af utilstrækkelighed uanset resultat.

Perfektionister har svært ved at åbne op over for andre og vise sårbarhed, da det vil betyde, at den perfekte fremtoning ødelægges. Det, ikke at vise sin smerte, sorg, frygt eller vrede medfører endnu mere pres, hvorfor din krop på et tidspunkt brænder ud.

Hvordan terapi kan hjælpe dig?
Der er evidens for, at terapi kan hjælpe dig af med perfektionisme. Arbejdet består i at kigge nærmere på din baggrund, tanker og indre dialog. Hvordan påvirker det dig, at netop de tanker eller den indre dialog fylder i din hverdag. Fælles nysgerrighed omkring, hvordan det kan være opstået og især om den præcise tanke eller mening er hensigtsmæssig i dit nuværende liv. Det er især vigtigt at kigge på, hvordan din krop reagerer, når du presser dig selv, når du sammenligner dig med andre, når du tænker sådan osv.

Temaer som eksempelvis frygten for at fejle, længslen efter kærlighed og beundring, eller anerkendelse fra dine forældre er alle relevante i dit terapeutiske arbejde.

Jeg håber ovenstående har givet dig et større indblik i, hvad perfektionisme er, og hvordan det opstår. Du er altid velkommen til at sende mig en mail påmfa@marinafrost.dk, hvis du har spørgsmål og/eller dele min nyhedsmail med andre, der kunne have gavn af artiklen.