Er der muligt at gøre dig selv mere robust følelsesmæssigt?

Det korte svar er JA!

Det er muligt at gøre sig mere robust følelsesmæssigt, og jeg vil i denne artikel komme nærmere ind på, hvad du selv kan gøre for at nå dertil.

Vær opmærksom på, som i mine tidligere artikler, at alt handler om at du øver dig. Det er et af de bedste mantraer, du kan give dig selv; jeg øver mig hver dag!

Kort om følelser
Et gennemgående træk jeg ofte ser hos klienter, der starter op i min klinik er, at det er svært ved at forstå og håndtere følelser. De overvældes af følelserne og styres af impulser, som har indflydelse på hele deres måde at leve livet på.

Følelser sidder i kroppen og er ”vejvisere” der sørger for, at vi bevarer en balance i livet og ikke blive syge. Hvis vi tager vores ”indre verden” alvorligt kan vi forhindre stress og psykiske problemer, der i modsat fald kan udvikle sig til blivende lidelser.

Som voksne er vi prægede af vores opvækst, og når vi møder visse følelser, kan der være et gammelt mønster, der træder i kraft, så som undvigelse!

I det følgende vil jeg beskrive, hvad du kan gøre for skabe større følelsesmæssig robusthed og tillige styrke din evne til at håndtere stærke følelser livet igennem.

Din søvn
Mangel på søvn hæmmer din evne til at være bevidst nærværende i hverdagen. Træthed gør dig mere sårbar, og det bliver endnu sværere for dig at håndtere negative følelser. Undersøgelser viser endvidere, at din evne til at tackle konflikter mindskes betydeligt uden søvn.

Din kost
Din krop har brug for regelmæssige og velafbalancerede måltider hver dag. For lidt mad eller for meget usund mad giver dig ikke psykisk styrke til at tolerere og håndtere stærke følelser. Du bliver trist, irritabel eller bange, og du mister overblikket over din hverdag.

God og regelmæssig kost giver dig mulighed for at håndtere dine følelser bedre, bl.a. fordi dit blodsukker holdes i balance, og din sundhedstilstand ikke nedbrydes.

Din motion
Når du dyrker motion, styrker du dit immunforsvar og dit kredsløb. Du holder kroppen stærk, og det at være i god form giver desuden en følelse af velvære. Energiniveauet i din dagligdag stiger, og samtidig vil du mærke at du kan rumme mere følelsesmæssigt.

Dine relationer og dit netværk
Det er vigtigt for din følelsesmæssige robusthed, at du har et netværk som du holder af og kan regne med. Det gælder ikke om at have så mange venner som muligt, men at have relationer, som kender dig godt, og som du kan dele de ting du kommer ud for i livet.

Alle undersøgelser viser, at venner og netværk mindsker ensomhed og skaber en følelse af stabilitet.

Dit job/din uddannelse
Trives du i dit job eller på din uddannelse? Når du beskæftiger dig med noget, der interesserer dig, og som du brænder for, styrker du dit velbefindende og skaber større mening i dit liv. Hvis du mangler lysten og tager afsted hver dag til noget, du ikke kan li, vil tristhed, modløshed og skuffelse langsomt fylde dig og din energi vil dale.

Terapi som redskab
Der kan være mange grunde til at starte i terapi. Nogle starter for at kunne håndtere store tab, såsom dødsfald, skilsmisse, sygdomsdiagnoser, og andre på grund af stress, depression, angst etc.

For ikke så mange år siden var der den opfattelse, at terapi udelukkende var for meget psykisk ustabile. I dag bliver det gudskelov mere og mere anerkendt, at helt almindelige mennesker med udfordringer i hverdagen og familielivet starter i terapi.

Jeg er selv af den opfattelse – efter mange år som terapeut – at langt de fleste efter kortere eller længere tid i terapien får en betydelig større forståelse, anerkendelse og robusthed følelsesmæssigt.

Samtaleterapi og kropsterapi giver dig større indblik i din ”indre verden” og træner dig i ikke at undvige følelser, men gennemleve dem og derefter opnå større frihed og flere handlemuligheder i dit liv.

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål på mfa@marinafrost.dk eller tlf. 21 69 85 93 og få mere at vide om dine muligheder i terapien.