Offertrekanten

Offertrekanten (også kaldet Dramatrekanten) beskriver et socialt spil mellem tre roller; offer, krænker og redder. Mange mennesker bevæger sig rundt i rollerne hver dag, uden selv at være klar over det, og andre befinder sig vedvarende i samme rolle gennem størstedelen af deres liv.

Måske genkender du dig selv i nedenstående eksempel;

”Du har aftalt med din ægtefælle/kæreste, at I skal ordne haven i dag. Du gør dig klar, og siger du går ud, og din ægtefælle/kæreste svarer, at han/hun lige skal gøre en vigtig mail færdig. Du kan mærke uroen i maven, da noget er genkendeligt. Det nemmeste og mest ærlige, du kunne sige, inden du går ud er: ”Er det ok, du gør dig færdig hurtigst muligt, da jeg helst ikke vil stå alene med det hele?”

Men hvis du ikke, som tidligere i dit liv, føler, at dit ønske er legitimt, eller ikke tror, det bliver imødekommet, er du i offerrollen. Efter en tid i haven, tænker du ”Stakkels mig. Her må jeg stå og ordne det hele igen. Jeg ved jeg får ondt i ryg og arme i morgen, og jeg ville så gerne have læst min bog og ligget i solen.”

Ser du noget af dig selv i ovenstående situation, vil min artikel denne måned sikkert have interesse for dig.

Offertrekanten udspiller sig i alle former for relationer. Den beskriver dynamikken mellem tre sociale roller;

  • Offer
  • Redder 
  • Krænker

Modellens dynamik er særlig udtalt i dysfunktionelle familie- og parforholdsrelationer. Hvis du er vokset op i en familie med eksempelvis alkohol, vold, misbrug eller med forældre, der ikke evnede at imødekomme dine følelser og behov, er der større sandsynlighed for, at du selv afspiller rollerne.

Offertrekantens historie
Offertrekanten blev udviklet i 1968 af den amerikanske psykolog Dr. Stephen B. Karpman. Dr. Karpmans artikel ”Fairy tales and script drama analysis” beskrev for første gang det kommunikationsmønster, der gentages i kontakten med andre mennesker, og som oprindeligt stammer fra opvæksten i den dysfunktionelle familie.

De færreste børn har lært at sige, hvad de har brug for. Ofte tilbydes de tværtimod belønning, hvis deres egne behov sættes til sidst, og barnet opfattes derefter som et artigt, kærligt og sødt barn. Hvis barnet derimod er for hurtig til at udtrykke sine behov, risikerer barnet at blive irettesat og belært. Derfor er det en sjældenhed, at man hører børn sige ”Far, jeg har brug for din opmærksomhed og kærlighed”.

I sin artikel fra 1968 viste Dr. Karpman en figur (trekanten), der tydeliggjorde de forskellige positioner – offer, krænker, redder, som mennesker bevæger sig rundt i samt at skiftene mellem de forskellige positioner sker lynhurtigt. Der er ofte en ”favoritposition” for den enkelte, og dramaet i trekanten går ud på at slippe af med ubærlige følelser, som f.eks. tomhed, magtesløshed, forladthed og fortvivlelse ved at ”transportere” følelserne over i den anden person. Når man er blevet fri for at mærke egne autentiske følelser, opleves det, der sker som et større eller mindre drama, hvor vigtige ting bliver taget op og behandlet. Men sandheden er, at der ingenting sker: Ingen problemløsning, ingen udvikling – det er alt sammen gentagelse.

Dramatrekantens dynamik holdes i gang af en underliggende antagelse om, at der mangler noget eller der ikke er nok af et eller andet. Hvad enten det er penge, tid, anerkendelse eller kærlighed, så skaber følelsen af mangel en konkurrencesituation, hvor rollerne kommer til udtryk.

Hvad er din favoritposition? Offer, krænker eller redder?
I hvilke situationer er du ikke direkte og ærlig om dine behov? Var der tidspunkter i din barndom, hvor du spillede bestemte roller for at få omsorg eller opmærksomhed?

Offerrollen
Offeret er den centrale rolle i dramatrekanten (krænkeren og redderen føler sig også som ofre under overfladen – deraf navnet ”Offertrekant”).

Hvis du er i offerrollen, venter du ofte på, at livet ændrer situationer for dig eller andre løser dine problemer. Du opfatter dig selv som ”ramt af livet”, og andre/andet hovedsageligt bærer skylden. Det er forældrenes, kærestens, børnenes, pengenes, arbejdets eller samfundets skyld. Du føler dig generelt uden mulighed for at påvirke din eget liv og tager heller ikke ansvar for din egen rolle i livet.

Du har oplevelsen af, at andre oftest er ok, men at du ikke selv er ok. I de fleste situationer går dine tanker og følelser i retning af, at du er forkert, håbløs, inkompetent, lille, svag eller udsat.

Du kan også afspille offertrekantens roller internt. Når du har haft en hård dag, kan rollerne give sig udtryk i forhøjet indtag af sukker, cigaretter, alkohol eller andre ting. Du synes, at det er synd for dig selv, og det vækker din indre redder, der synes, du har fortjent en hyggeaften med tv og kage, chokolade e.a. Når du så har spist for meget, dukker din indre krænker op og giver dig dårlig samvittighed.

I terapien arbejder jeg med, at vi ser på din baggrund for offerrollen, undersøger din indre dialog som voksen, og giver dig redskaber til selv at handle på din rolle i trekanten.

Krænkerrollen
Krænkeren dømmer og anklager. Han/hun kan være både verbalt og fysisk aggressiv samt manipulerende og nedgørende. Krænkeren fralægger sig oftest ethvert ansvar og giver andre skylden. Ser du dig selv med disse træk, vil du tit opleve dig selv som retfærdig i din harme og mene, at du har retten på din side. Modsat offerrollen vil du oftest føle, at andre ikke er ok, men, at du selv er det. Krænkerrollen er derfor den mindst ”populære” af de tre roller.

Krænkerens tanker/følelser går i retning af, at andre er forkerte, egoistiske, håbløse, dovne, krævende e.a.

Ligesom med offerrollen arbejder jeg i terapien med at finde årsagen til, at du befinder dig i den rolle, undersøge hvad dette mønster forårsager i dit nuværende liv, og særligt, hvad det er i dig, der ikke udtrykkes.

Redder-/hjælperrollen
Er du i denne position, ses du ofte som den, der kan klare ting for alle andre, også uden for familien. Du har opmærksomhed på, hvordan andre har det og er hjælpsom og omsorgsfuld. Du tilsidesætter dine egne behov og er generelt ude af kontakt med egne smertefulde følelser. Du er problemknuseren og tager ansvar for andre, men ikke for dig selv.

Inderst inde ønsker du som redder, at nogen vil redde dig. Du længes efter at være det svage offer, som får omsorg. Der sker, at du ubevidst kan fejle i at hjælpe andre for at slippe ud af din rolle.

Terapien vil særligt omhandle, hvordan der i din opvækst ikke var plads til din unikke personlighed med tanker, følelser og behov. Jeg vil starte med at lære dig, hvordan du mærker din afgrænsning via kroppen og finde ind til din egen kerne.

Hvad holder Offertrekanten i gang og hvordan ”træder” du ud?
Dramaet i trekanten udspiller sig, fordi ingen udtrykker deres behov klart og tydeligt.

Dynamikken holdes i gang af en underliggende antagelse om, at der ikke er nok af et eller andet. Hvad enten det er anerkendelse, kærlighed, partnerens tid, penge, skabes der en mangel indeni dig selv og deraf en konkurrencesituation, hvor der kæmpes mod den anden eller mod de andre. Offeret er i centrum af trekanten og kan, som den eneste position, få sine behov opfyldt uden at bede om det. Redder- og krænkerrollen udspiller sig i forhold til offeret og forsøger at komme over i offerrollen, hvor rollen derefter er belønningen for ”veludførte” manipulationer.

At bryde fri af dynamikken i Dramatrekanten handler om at blive psykologisk voksen, hvilket kan være meget svært at gøre alene. Så længe du lader dig indfange i dramaet, er du i virkeligheden et voksent barn, som ikke står ved dig selv.

Vil du gerne lære at slippe krænkerrollen og udtrykke dine følelser, at slippe redderrollen og kunne sige nej, at slippe offerrollen og være ærlig og direkte omkring dine behov, vil jeg anbefale dig at kontakte mig med henblik på en tid.

Du kan finde mig på www.marinafrost.dk, LinkedIn og Facebook under ”Psykoterapeut MPF Marina Frost Andersen” og du kan altid kontakte mig påmfa@marinafrost.dk, tlf. 21698593 sms eller opkald, hvis du har spørgsmål og/eller dele min nyhedsmail med andre, der kunne have gavn af artiklen.