Lavt selvværd og negativ indre dialog hænger altid sammen!

Læs hvordan selvkritik og negativ indre dialog opstår, og hvordan terapi kan hjælpe dig! Min artikel i denne måned omhandler et tema, de fleste kender til;

Negativ indre dialog

Det, mange dog ikke kender til, er, at det i værste fald kan føre til depression, og at man faktisk selv kan lære at stoppe den negative dialog.

To former for negativ indre dialog
Negativ indre dialog kan bestå af mange forskellige sætninger i dit hoved.

I min klinik ser jeg dog ofte et tydeligt mønster, hvor den negative indre dialog kan opdeles i to; Den, hvor du sammenligner dig selv med andre, og den, hvor du ikke kan leve op til dine egne internaliserede standarder.

Hvis du lever ud fra oplevelsen af, at mennesker omkring dig er bedre end dig selv generelt, og at andre som udgangspunkt er kritiske og endda fjendtlige i deres syn, vil du altid være i minus med hensyn til din indre dialog.

Det samme gør sig gældende, hvis du sætter alt for høje standarder og idealer for dig selv og dit liv, – resultatet vil altid være mangelfuldt.

Eksempler på negative indre sætninger kan være;

  • Jeg kan bare ikke gøre noget rigtigt
  • Jeg er ikke god nok
  • Jeg bliver aldrig bedre
  • Andre mennesker er gladere, lykkeligere, roligere, rigere etc.

Ovennævnte sætninger fokuserer ikke på noget helt specifikt, som du kan gøre noget ved. I stedet bliver dit livssyn generaliseret, og der vil være stor sandsynlighed for, at dit selvværd forringes, og dit psykiske og fysiske helbred rammes.

Hvordan opstår negativ indre dialog?
Konstant indre selvkritik har ofte rødder i negative oplevelser tidligt i livet.

Forældrenes evne til at understøtte barnets selvstændighed, uden at møde barnet med afstraffelse og domme, at spejle og forstå barnets følelser, individualitet og handlinger, at se og lytte med nærvær og kontakt er alt sammen essentielt for barnets fremtidige relation til sig selv og andre mennesker.

Streng opdragelse med meget kontrol og rigiditet fører ofte til det modsatte. Når børn føler sig kritiseret og/eller afvist i flere situationer af deres forældre og ikke bliver mødt med varme og forståelse, medfører det kritik både mod barnet selv, men også mod andre.

Negativ indre dialog og dit helbred
Konstant negativ indre dialog kan have en stor indvirkning på dit helbred. Din krop ”hører” alt, hvad du tænker og siger til dig selv. Dit hjerte banker måske hurtigere, dit humør ændres, din mave spænder op, du får hovedpine osv.

I værste fald kan din kritiske dialog resultere i social angst og depression.

Din relation til andre mennesker kan tillige påvirkes. Hvis du har konstante negative tanker om dig selv, medfører det ofte, at du også tænker dårligt om andre. Mangel på tryghed og harmoni sammen med andre fører dig til ensomhed og isolation, som videnskaben påviser, har særdeles alvorlig indvirkning på helbredet.

Negativ indre dialog og terapi
Man ved i dag, at terapi har en mærkbar positiv indvirkning på negativ indre dialog.

Hvis du oplever din dagligdag og din livskvalitet er påvirket af din indre dialog, kan terapien med din helt egen historie udrede, hvordan den er opstået, og hvilke forhindringer der afholder dig fra at have medfølelse og forståelse for dig selv.

At lære at være bevidst og stille spørgsmålstegn ved rigtigheden er effektive metoder til at fjerne negativ indre dialog, men det kræver specifikke redskaber og øvelser.

Fra min egen klinik (navn og alder er ændret):

Carsten på 39 år starter hos mig, da han føler han er trist hele tiden og ikke tilfreds med sit liv.

Han fortæller mig, at han har et godt arbejde og han er taknemmelig for sin familie. Alligevel er han ikke glad og har ofte en form for uro i kroppen.

Efterhånden som vi kommer rundt om Carstens liv, viser det sig ikke at være hans arbejde eller familie, der påvirker ham, men den måde Carsten omtaler sig selv på og hans indre kritiske stemme overfor andre. Den største kritik er faktisk den, der rammer ham selv.

Vi arbejder med, at Carsten undersøger sine urealistiske forventninger til sig selv, som viser sig at stamme fra hans far. En mand, der indeholdt en lige så stor selvkritik og førte det videre til Carsten og hans søster, da de voksede op. Carsten var overbevist om, at han allerede havde lagt det på hylden, men ved nærmere undersøgelse, hang hans overbevisninger og handlinger stadig sammen med hans fortid og forældre.

Efter få sessioner kunne Carsten kigge på alle de gamle værdier og standarder med nye øjne og derigennem opbygge en større medfølelse med sig selv.

Hvis du kan genkende dig selv i min artikel, er du velkommen til at kontakte mig på mfa@marinafrost.dk eller tlf. 21 69 85 93.