Hvordan håndterer du ubehagelige følelser?

”We cannot selectively numb emotions, when we numb the painful emotions, we also numb the positive emotions!”

Brené Brown

Når vi oplever følelsesmæssigt ubehag, er det naturligt for os mennesker at forsøge at fjerne eller undgå ubehaget. Dette gælder både, når vi oplever det i os selv, men også når vi oplever det hos andre.

Jeg vil i denne artikel ”Hvordan håndterer du ubehagelige følelser” bl.a. give dig et indblik i, hvorfor det er nødvendigt, at du mærker ubehaget, hvad der gemmer sig bagved, hvorfor du har følelser og ikke mindst, hvordan du lærer at håndtere dem, når de opstår.

Afslutningsvis vil jeg åbne op for, hvordan du kan arbejde med dine følelser i psykoterapi.

Hvad mener jeg med ubehagelige følelser?

”Negative emotions are defined as an unpleasant or unhappy emotion which is evoked in individuals to express a negative effect towards an event or a person”.
Watson, Clark & Tellegan 1988.

Frygt (angst), vrede, tristhed, skyld, skam, frustration, jalousi, misundelse er følelser, som vi alle sammen kender til, og listen af ubehagelige følelser er formentlig længere, men jeg nævner kort disse, så du får et indblik i, hvad jeg mener.

Disse følelser har en indflydelse på dit sympatiske nervesystem dvs. den del af nervesystemet, der bygger energi op i din krop, og som påvirker din kropstilstand og dine tanker i ”negativ” forstand.

  • Vrede kan vise sig som spænding i kæberne, klump i halsen, hjertebanken, ændring af kropstemperatur, rysten osv.
  • Frygt mærkes måske som hjertebanken, svedige hænder, sug i maven, mundtørhed, overfladisk vejrtrækning mv.
  • Tristhed oplever du måske som en impuls til at ville græde, tunghed i kroppen, tanker, der kører i ring, manglende energi mv.

Du kan sagtens opleve overfladisk vejrtrækning eller klump i maven ved alle ubehagelige følelser, men oftest er de kropstilstande du oplever, noget som du – forståeligt nok – ønsker at undgå.

Ingen mennesker kan li at føle sig ubehageligt til mode, så det er naturligt at ville slippe for disse følelser. Det er til og med ikke sjældent, at tanken ”Går det her nogensinde over?” dukker op i bevidstheden.

Det er vigtigt at kende og forstå din følelsesmæssige smerte, hvilket jeg vil komme ind på i de følgende afsnit. Først lidt om baggrunden for, hvorfor det kan være svært for dig at blive i disse følelser.

Tilknytning i barndommen
Jeg har i mine tidligere artikler (se nærmere på min blog…..) skrevet en del om tilknytning og hvilken betydning det har at kigge på, hvordan dit forhold har været til dine vigtigste omsorgspersoner.

Det er stort set dagligt jeg oplever, hvordan det kommer bag på klienter, hvor meget både følelses- og adfærdsmæssigt, der ligger som ”en hale” tilbage fra barndomshjemmet! Opdagelsen og anerkendelsen af disse erindringer har essentiel betydning for din heling af følelsesmæssig smerte og det at få ændret uhensigtsmæssig adfærd i dit voksenliv.

Jeg genkender tillige ofte, at mange klienter gennem deres opvækst har oplevet at blive svigtet af deres forældre eller har manglet støtte hjemmefra på grund af forældrenes fysiske eller psykiske sygdom eller følelsesmæssige fravær. ”Jeg savnede omsorg og kærlighed som barn”, er bestemt ikke en sjælden udtalelse i min klinik.

Du kan være mødt med vrede, når du viste følelser eller du kan have savnet kærlighed, fordi dine forældre ikke kunne vise kærlighed og omsorg!

Med en svær opvækst i din bagage lærer du at beskytte dig selv. Hvis du genkender, at du skulle klare dig selv tidligt, og den selvbeskyttelse betyder, at du her som voksen ikke tør vise følelser, da du netop har erfaring med afvisning og svigt, så bliver det uundgåeligt også svært for dig at rumme ubehagelige følelser.

Hvorfor du skal opleve ubehag?
Følelser – også de ubehagelige – er der altid af en årsag. De er en vigtig information til dig om, hvad der foregår omkring dig.

Ubehagelige følelser kan f.eks. hjælpe dig med at få øje på mulig fare, og forberede dig på at handle, så du kommer væk fra den truende situation.

At have adgang til det følelserne gør ved dig, og den måde, hvorpå de motiverer dig, kræver, at du oplever de specifikke følelser. Det er naturligvis ikke rart at mærke tristhed, der knytter til at overveje, om du eksempelvis skal skilles, men tristheden, som varer ved, viser, at det netop er et motivationelt anliggende, som du så må forholde dig til.

I forsøget på – gennem længere tid – at undgå ubehagelige følelser, risikerer du endda at blive syg. Eksempler på dette kan være;

  • hvis du konstant opholder dig sammen med mennesker, der overskrider din grænser,
  • en arbejdsplads, hvor du ikke værdsættes,
  • et dødsfald, hvor sorgen ikke får plads
  • et ulykkeligt parforhold m.v.

Tegnene på, at noget ikke er som det skal være, kan føre til en stresslidelse, angst eller depression og de er en påmindelse om at håndtere din konkrete livssituation.

Hvordan håndterer du ubehagelige følelser?
Jeg beskriver i sidste afsnit, hvordan psykoterapi kan hjælpe dig i forhold til dine ubehagelige følelser, og særligt, hvis de har påvirket dig gennem en længere periode.

Jeg vil først give dig nogle redskaber til at komme i gang med selv at øve dig i, hvordan du håndterer dine ubehagelige følelser;

1. At opdage følelsen først!
Der er ingen redskaber, der vil virke, hvis du slet ikke opdager, hvad der sker med dig i dit følelsesliv. Trin 1 til at du forholder dig til dine følelser er dagligt at spørge dig selv ”hvordan har jeg det?”.

2. Læg mærke til kroppen!
Du kan ikke navigere alene ud fra dit intellekt. Du er også nødt til at mærke livet indefra”.
Casper Aaen, psykolog

Når du stiller dig selv det spørgsmål ”hvordan har jeg det?”, læg så mærke til dine kropslige symptomer.

Bemærk din vejrtrækning, evt. hjertebanken, anspændthed mv. som den ubehagelige følelse fremkalder i dig. Øvelsen består i at du prøver at blive i den ubehagelige følelse og dine kropssymptomer uden at dømme, men bare lader dem være der. Træk vejret og erkend, at følelser ikke er farlige, men et signal om, at der er noget du skal forholde dig til.

3. Spørg dig selv, hvad det handler om!
Nu skal du i gang med at finde ud af, hvad ubehaget handler om. Det kan være svaret ligger lige for, og du er helt klar over, hvad det drejer sig om (så er opgaven at bedømme om du skal handle på det), men er det ikke tilfældet, kan du evt. notere i stikordsform, hvornår du føler dig dårligt tilpas, hvilken situation du er i og hvilke tanker du får. Efterhånden vil du kunne se et mønster, eller blive bevidst om nogle essentielle forhold i dit liv.

4. Sig det højt
Betydningen af at dele svære følelser med dine nærmeste kan aldrig undervurderes. Kroppen slipper noget energi i det sympatiske nervesystem allerede der, hvor du formulerer til et andet menneske, at noget er smertefuldt for dig. I det øjeblik er du faktisk i fuld gang med at anerkende og bearbejde dine ubehagelige følelser.

5. Tolerance og mod
Du skal øve dig i at tolerere dine følelser. Tåle og mærke dem, når de kommer til udtryk som angst, tristhed, skam, skyld eller vrede. Når du bliver ved med at øve dig i at tolerere dem, vil de efterhånden ikke vælte dig helt så let omkuld.

Det kræver mod at turde forholde sig til sine følelser. Det er der ingen tvivl om. Fortæl dig selv, at følelserne har vigtige beskeder til dig, og du må deltage aktivt for at forstå og få gavn af de oplysninger, der er gemt i dem.

At arbejde med følelser i psykoterapi
De fleste mennesker har et afstemt og velfungerende følelsesliv.

Selvom du oplever, fra tid til anden, at følelserne gør ondt, betyder det ikke, at dit følelsesliv ikke er afstemt. De ubehagelige følelser kan, som tidligere beskrevet, vise, at du er på afveje i forhold til dit liv.

Men mange mennesker vil også opleve et sammenbrud i deres tilværelse, hvor den følelsesmæssige smertes varighed og intensitet kræver behandling. Det kan eksempelvis dreje sig om stress, angst eller depression.

Du kan også have været ude for et traume i form at et biluheld, et dødsfald, en operation, et overfald, en alvorlig diagnose e.lign, hvor din adfærd, dine følelser, og dine kropssymptomer bliver ved med at bringe dit liv ud af balance, og professionel behandling derfor bliver nødvendigt for dig.

Relations udfordringer er også en væsentlig grund til, at mange opsøger terapi. Det er hyppigt jeg oplever, at klienter starter i terapien, da de mærker frygt og usikkerhed sammen med andre mennesker og ikke ved hvordan de skal håndtere de påtrængende ubehagelige følelser, der opstår i sociale sammenhænge.

Terapi er noget ganske andet end det at snakke med en god ven/veninde.

Terapien er et rum, hvor en professionel terapeut hjælper dig til at få et mere afstemt følelsesliv, hvor du formår at navigere i dine følelser, så du ved, hvornår ”kursen” skal holdes eller ændres. I mit rum lærer du f.eks., hvordan du med øvelser kan aflaste kroppen for en del af følelsesubehaget, så du ikke føler dig alt for overvældet, men fremfor alt guider jeg dig til at få øje på det usunde mønster og den dynamik, der har belastet dig gennem en længere periode, måske i årevis.

Mange mennesker flygter som sagt fra stærke følelser, men evnen til at håndtere dem er nødvendig for at kunne bevare en vis stabilitet livet igennem.

Kilder:
”Følelsernes kompas” af Mia Skytte O’Toole, psykolog og lektor.
”Lev med dine følelser” af Casper Aaen, psykolog.