Grænsesætning – om hvorfor det er vigtigt at sætte grænser, og hvordan du gør det uden dårlig samvittighed

”Daring to set boundaries is about having the courage to love ourselves even when we risk disappointing others” – Brené Brown

Får du dårlig samvittighed, når du sætter grænser? Du er ikke alene!!

Jeg vil i denne artikel beskrive, hvorfor det er vigtigt for dig at sætte grænser samt hvordan du kan gøre det uden dårlig samvittighed. Jeg kommer ind på, hvad grænser er, hvordan dårlig samvittighed opstår, hvorfor vrede er vigtigt i forbindelse med grænser, og til sidst hvordan du kommer godt i gang med din grænsesætning.

Hvad er grænser?
Grænser skaber en sund psykisk og følelsesmæssig afstand mellem dig og andre mennesker og viser dine omgivelser, hvordan du ønsker at blive behandlet – hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden!

Grænsesætning er vigtig i alle relationer – i forholdet til dine forældre, børn, venner, chefen, kollegaer o.s.v.

Eksempelvis er du nødt til at sætte en grænse over for kollegaen, der hele tiden tager af dine snacks fra skuffen uden at spørge dig eller over for din far, der i een uendelighed bliver ved med at brokke sig over din mor.

Grænsesætning forhindrer, at du bliver behandlet dårligt, det er fundamentet for sunde relationer, og det opbygger et sundt selvværd.

Grænser gør, at du ”holder fast” i dig selv, som den du er, og ikke bliver en ”forlængelse” af andre mennesker.

Sidst men ikke mindst bevirker din grænsesætning, at du ikke bliver overvældet og ender med at lide af stress.

Hvordan opstår dårlig samvittighed?
Du har sikkert prøvet at føle dårlig samvittighed flere gange i dit liv. Det er ikke behageligt, og nogle gange kan det medføre både knude i maven og tankemylder.

Dårlig samvittighed er vi som mennesker udstyret med for at høre til ”flokken”. Ikke at høre til kunne betyde den visse død på et tidspunkt i vores historie, hvor rovdyr, naturen mv. lod os ubeskyttede og en bestemt adfærd var derfor nødvendig for at overleve.

Du kan sikkert selv huske, da du var lille, hvor en forkert opførsel overfor dine forældre eller i skolen kunne medføre irettesættelser eller skæld ud. Skuffelsen stod enten ”malet” i ansigtet på den voksne eller det blev udtrykt direkte til dig, og du kunne mærke din dårlige samvittighed.

Efterhånden som du blev større lærte du at undgå den dårlige samvittighed ved at ”rette ind”, og ros og anerkendelse medførte en helt anden og behageligere tilstand i dig.

Desværre er konsekvensen, at du som voksen forbliver søgende efter anerkendelse og accept og tillige mister fornemmelsen for dine egne indre grænser og behov.

Hvorfor kan det være svært for dig at sætte grænser?
Den største årsag til, at de fleste mennesker ikke sætter grænser, er på grund af frygt.

Frygten kan handle om;

 • at gøre folk vrede
 • at skuffe andre
 • at andre synes, du er egoistisk
 • at blive holdt udenfor
 • at ødelægge dine relationer
 • at virke besværlig.

Når du frygter at sætte grænser, kan du ofte ende med at føle, at du skal gøre andre glade og bliver det, der til tider kaldes en ”pleaser”. Som ”pleaser” overskrider du dine egne indre grænser, og prisen er høj både psykisk og fysisk på sigt.

En anden årsag til at det kan være svært for dig at sætte grænser er dit forhold til vrede.

Vrede og grænsesætning
Vrede er en ubehagelig følelse for de fleste af os, og fordi det netop er en ubehagelig følelse, prøver mange at undgå den. Problemet er desværre, at når du prøver at undgå andres vrede og ikke sætter dine grænser, tolererer du ofte dårlig behandling. Selvom du faktisk prøver at undgå andres vrede, er dette heller ikke muligt. Du kan ikke kontrollere, hvordan andre mennesker føler eller reagerer, og nogen mennesker bliver misfornøjede uanset, hvad du gør.

I stedet for at prøve at undgå vrede, ville det måske være mere hjælpsomt for dig, hvis du spørger dig selv, hvorfor vrede er så ubehagelig for dig.

Nedenfor giver jeg dig 5 spørgsmål, som du måske kan bruge til at forstå dig selv og din ”vredes historie” noget bedre;

 1. Var det i orden, at du blev vred som barn? Hvad skete der, når du blev vred?
 2. Er der nogen, der har såret dig som barn, når de var vrede?
 3. Tænker du det er muligt at blive vred uden at blive rasende eller voldelig?
 4. Forbinder du vrede med at være ude af kontrol? Hvorfor?
 5. Forbinder du det at være vred med at være et dårligt menneske?
  (jf. tillige mine tidligere artikler om ”Tilknytning” og ”Vrede”).

Jeg vil i den forbindelse gøre dig særligt opmærksom på, at såfremt du slet ikke føler dig i kontakt med vrede, kan det være særdeles invaliderende og bygge på et tilknytningsmønster i din barndom, som er medvirkende årsag til, at du f.eks. ofte lider af stress eller angst. Kontakt mig for en samtale, hvis du kan genkende disse tegn.

Hvordan kommer du i gang med at sætte grænser uden dårlig samvittighed?
Jeg har sammensat en liste til dig, som kan få dig i gang med at vende dine negative overbevisninger om grænsesætning og således sætte dine grænser uden dårlig samvittighed;

1. Vær tydelig om, hvad du selv ønsker!
Hvis du ønsker at sætte en grænse over for et andet menneske, er det en god ide først at være tydelig over for dig selv om, hvad DU ønsker at sige. Nogen har glæde af at skrive det ned inden og øve sig i at sige det højt.

2. Vær direkte og lad være med at undskylde for dine behov!
Hvis du undskylder og ”pakker ind”, fortæller du dig selv og andre mennesker, at det ikke er i orden at sige nej!

3. Forvent modstand på forhånd og lad være med at lade dig afskrække!
Nogen mennesker vil altid reagere negativt på grænsesætning – det er almindeligt og ofte er det mennesker, der har nydt godt af, at du ikke har sat grænser før i tiden. Du er IKKE ansvarlig for, hvordan andre reagerer på dine grænser!!

4. Grænsesætning er en on-going proces!
Du er nødt til at sætte grænser ofte. Det er ikke bare én gang og så er det overstået. Nogle mennesker er du nødt til tit at sætte grænser overfor, og dine egne grænser kan også ændre sig jo mere du udvikler dig.

5. Grænser er for dit eget velbefindende og ikke for at kontrollere andre!
Som jeg nævnte i starten af min artikel, er grænser til for at passe på dig og dit helbred. Grænser gør også godt for alle dine relationer, da det ikke kan lade sig gøre at have en sund relation uden grænser mellem begge parter.

6. Start i det små – øve, øve, øve
Du kan starte med at øve dig i det små; Telefonsælgeren, ekspedienten i butikken, gadesælgeren eller din partner (som du kan inddrage og fortælle, hvad det er, du øver dig i).

Forvent at du VIL opleve dårlig samvittighed undervejs og brug din indre dialog til at berolige dig selv, evt. ved at lægge denne artikel et sted, hvor den kan minde dig om, hvad du er i gang med ?

Grænsesætning med venlighed
Når du går i gang med at øve dig i at sætte dine grænser, kan det være en god ide at forholde dig til dig selv og dine følelser, når du gør det!

Eks: Jeg bliver såret, når du gør grin med min madlavning over for vores venner. Jeg ved godt, at du ikke ønsker at skade mig, men jeg vil gerne bede dig stoppe med det fremover. Det vil betyde meget for mig.

Du kan også sørge for at vælge det rigtige tidspunkt, så den anden person ikke føler sig udsat, fordi der eksempelvis er andre mennesker til stede.

Sidst men ikke mindst kan det betyde noget at have en neutral stemme, så du hverken lyder meget vred, irriteret eller underdanig. Hvis der er vrede, stopper de fleste mennesker med at høre efter, og det er slet ikke det, at du ønsker for dig selv.

(Kilde: Sharon Martin ”The CBT Workbook for Perfectionists”)