Hvad er Functional Freeze?

Du har klaret uddannelse, job, mv. men inde i din krop……!!

Denne måneds artikel er ventet af flere, da der ligger et ønske om at forstå, hvordan det er muligt at være velfungerende i enten uddannelse eller job men samtidig leve med et stort ubehag i kroppen.

Hvad er ”Functional Freeze” (FFT) og hvordan opstår det?
For at have en chance for at overleve er du som menneske udstyret med tre overlevelsesmekanismer i dit nervesystem.

I en livstruende situation kan dit nervesystem bringe dig i kamp mod det faretruende, få dig til at flygte eller lukke dig helt ned, så du ikke mærker, hvad der sker i kroppen – også benævnt frys tilstand.

Biologisk er du skabt til at klare disse farefulde situationer i kortere intervaller.

Kroppen sætter nemlig et væld af funktioner i gang for, at du kan håndtere faren, såsom øget produktion af kortisol og adrenalin samt opspænding i muskler, nedsat tarmfunktion, overfladisk vejrtrækning, øget hjerterytme m.v. Når det farefulde er overstået, har din krop nu muligheden for at komme tilbage i ro, så hjerterytmen kan normaliseres, tarm og mave fungerer igen og dine muskler kan afspændes. Der udløses enorme mængder energi, når du udsættes for fare, og det er et fantastisk system, der træder i kraft.

Denne artikel giver ikke plads til at beskrive, hvor mange biologiske mekanismer, der skifter i kroppen i disse situationer, men er du nysgerrig på mere viden og vil nørde lidt i det, kan du kontakte mig, og jeg vil oplyse dig mere konkret litteratur om emnet.

Går du i frys tilstand – som er autonom, hvilket vil sige du ikke selv bestemmer, om du havner der, vil denne energi ikke forsvinde af sig selv. Den bliver siddende i din krop og gør alt, hvad den kan for at blive forløst, hvilket ikke er muligt uden kropspsykoterapi/ traumeterapi.

Du er – som nævnt ovenfor – ikke skabt til at være i disse tilstande i ugevis, måneder eller år.

Er du vokset op i en familie med store udfordringer, eksempelvis en mor, der ikke var tilgængelig følelsesmæssigt, en far, der drak, skænderier, fysisk eller psykisk vold, overgreb e.a. har du højst sandsynligt befundet dig i ovennævnte kropslige situation i årevis.

Et lille barn er biologisk dybt afhængig af at være en del af familien, da barnet ikke kan overleve uden, at der er voksne, der tager sig af dets helt basale behov. Er der ikke den fornødne tryghed, forståelse og følelsesmæssige spejling, er det ikke for meget at sige, at hele barnets biologi vil ændre sig med alvorlige konsekvenser til følge.

Forestil dig, at du som barn hele tiden har været på vagt, haft ondt i maven, hjertebanken, du har gemt dig, ikke sovet om natten, og din krop har befundet sig i en opspændt tilstand, der i virkeligheden kun burde have varet en kort periode.

Kroppen begynder derfor at lukke ned og gå ind i den tilstand i nervesystemet, der hedder dorsal vagus eller freeze tilstand. Forestil dig en bil, hvor der trykkes samtidigt på speeder og bremser, – bilen brænder sammen, og motoren går i stykker.

I den tilstand mærkes og udtrykkes følelser ikke på samme måde, hjerterytmen falder, tarmen arbejder langsommere, blodtrykket ændrer sig, og kroppens helt naturlige måde at afvikle energi på og få nervesystemet tilbage i balance, forhindres.

Hvordan kan det føles i kroppen at være i FFT som voksen?

Følelser er energi!

I min klinik gøres der meget ud af at forstå, hvad følelser egentlig er, og hvordan de kommer til udtryk. I et balanceret nervesystem er der altid et tilsvarende kropssymptom til en følelse og det registreres og eventuelt udtrykkes, når der er behov for det.

Min erfaring er, at du kan befinde dig på to måder i freeze tilstand:

  1. Du starter i klinikken med overvældende tankemylder. Din virkelighed er præget at dit indre. Du har angst, katastrofetanker og mange ubehagelige kropssymptomer. Din nattesøvn, appetit, og dine relationer kan være ramt men du kan stadig være i stand til at gå på arbejde og gøre de fleste af dine pligter. Det er svært at sætte grænser, og du overforbruger din energi stort set hver dag (kroppen er i gang med at afvikle gammel energi, men sidder stadig fast i uhensigtsmæssige afviklinger).
  2. Du lider af indre uro samt tankemylder. Derudover er der stort set ingen kropskontakt. Det er svært for dig at mærke kulde/varme, du har stort set ingen kontakt til følelser i kroppen, du udskyder kropslige behov, mærker ikke appetit, har svært ved grænser, at sige din mening, du falder tit i staver, har uvirkelighedsfølelse (der opleves spiseforstyrrelser i denne kategori).

Det er gældende for begge kategorier, at følelser i barndommen ikke har kunnet udtrykkes, behov overvejende ikke er blevet mødt, og der har været oplevelser igennem opvæksten, der har været for overvældende for nervesystemet.

I begge kategorier er der tillige følelser, der ligger helt tilbage til tidlig barndom, som ikke har kunnet forløses. Som tidligere nævnt forsvinder energi ikke af sig selv, men forbliver i kroppen, og når freeze tilstanden indtræffer, er der ofte dyb smerte, angst, raseri og måske endda rædsel nedenunder.

FFT kan af den grund opleves på flere måder men ofte er det sådan, at man har levet i mange år med et underliggende ubehag og samtidigt har kunnet passe sin uddannelse eller sit arbejde.

Hvordan kommer du ud af en freeze tilstand?
Du kender til at været tørstig eller sulten. Når du imødekommer din krops energisignaler om, at du skal drikke eller spise, forsvinder symptomerne på sult eller trøst automatisk, når du indfrier disse behov.

Det gælder også dine følelser. Dine følelser er der af en årsag, nemlig for at få dig til at undgå stress, og depression samt få dig til at overleve. Følelser hjælper dig med at undgå truende eller livsfarlige situationer, de hjælper dig med at sætte grænser og de hjælper dig med at være i noget, der gør dig glad og tryg (når du er i freeze tilstand fungerer dit ”følelses-termometer” ikke som det skal). Dine følelser hjælper dig også med at navigere i dine relationer, så du får dækket dine behov og bliver mødt.

“Vi skal lære ikke at være angst for angsten”, Irene Lyon

Du har overlevet din barndom, og dine undertrykte følelser fra dengang skal nu forløses ved at blive udtrykt.

Kamp, flugt og frys reaktioner er ikke dårlige tilstande og med dem følger der altid frygt, raseri, tårer, vrede, frustration, angst og mange flere følelsesudtryk.

Når du går eller starter op hos mig, er der altid psykoedukation som en del af det du går i klinikken. Du lærer om nervesystemet, overlevelsesmekanismerne, følelser og meget mere. Du bliver i stand til selv at navigere i din krops reaktioner og vide, hvad der sker, når du oplever ubehagelige symptomer.

Kroppen skal have mulighed for at aflade den gamle energi fra barndommen, der sidder og blokerer for din krops naturlige balancesystem. Det gøres ved at blive med det der foregår, når følelserne opstår og lære at stole på din krops evne til at ville dig dit allerbedste altid.

Som jeg har skrevet i mine tidligere artikler, er dette ikke et kortvarigt stykke arbejde. Det er nærmere en livsstil at komme tilbage i balance og forblive der. Jeg hjælper dig på vej, giver dig retning og er der, når du har brug for det. Du vil på sigt opleve livet på en hel anden måde med mere frihed, ro og evne til at rumme ubehagelige kropstilstande.

Øvelser ud af freeze:

  1. Tryghed er den første og vigtigste øvelse for dig. Hvor føler du dig mest tryg af alle steder? Måske har du flere steder, men bemærk din krops tilstand, når du er der.
  2. Find et sted i kroppen, hvor du føler dig mere tryg? Læg mærke til hvordan det føles lige der og se om det kan brede sig?
  3. Læg en hånd på din pande og en hånd på din brystkasse mindst een gang om dagen og sid et øjeblik og følg din vejrtrækning. Du kan også lægge hånden på brystkassen og på maven og følge din vejrtrækning der.

Du er velkommen til at kontakte mig ved eventuelle spørgsmål om øvelserne.

Hold dig opdateret og tilmeld dig mine nyhedsartikler på www.marinafrost.dk side 1 nederst, der hver måned indeholder informationer om traumer, nervesystem, kroppen, følelser og andre emner, der kan supplere din terapi. Altid suppleret af øvelser i kropspsykoterapi.

Hvis du kender nogen, der har brug for at få mere kontakt med deres krop på en tryg måde, er du velkommen til at dele mit nyhedsbrev. Du kan endvidere kontakte mig om spørgsmål på tlf.nr. 2169 8593, www.marinafrost.dk eller mfa@marinafrost.dk. Jeg befinder mig på Facebook ”Psykoterapeut MPF Marina Frost Andersen”, hvor jeg løbende lægger inspiration op, hvilket også gælder Instagram ”Frostterapi”. Er du tit på LinkedIn, kan du læse om min professionelle baggrund på siden ”Psykoterapeut Marina Frost Andersen”.

MARINA FROST ANDERSEN, NØRREGADE 41, 1. SAL, 1165 KØBENHAVN K - TELEFON: 21 69 85 93 // Telefontid tirsdag & torsdag 8.30 - 9.00 - E-MAIL: MFA@MARINAFROST.DK - CVR. nr. 36 16 93 46