Følelsesmæssig førstehjælp med SE-terapi

Hvordan bliver du mere kropsbevidst?

Min første artikel i 2023 vil hjælpe dig med at komme i gang med at håndtere følelsesmæssig stress, lære dig om årsagen til dine ubalancer samt forbedre dit psykiske helbred generelt. 

Jeg vil først forklare dig lidt om en af min kliniks metoder, Somatic Experiencing (SE-terapi), og dernæst informere dig om, hvad der kan ligge bag dine udfordringer. Ikke mindst vil jeg give dig 7 trin, du kan bruge med det samme til at komme i gang.

Hvad er SE-terapi?

SE-terapi er en terapeutisk metode, som kan hjælpe dig med at mindske og opløse stress, chok og traumer. Metoden bygger på en særlig opmærksomhed på kropsfornemmelser, så der genetableres balance i nervesystemet, og stress-reaktionerne opløses. 

Har du hørt om kamp, flugt og frys reaktion?

De fleste er klar over, at hvis vi bliver jagtet af en tiger, så frigives der adrenalin og kortisol i kroppen, musklerne spændes, vejrtrækningen bliver overfladisk, hjertet banker hurtigere, og kroppens beskyttelsessystem bevirker, at vi kan forsøge at redde os selv.

Det samme beskyttelsessystem optræder også i dit daglige liv. Du lever i en verden, hvor mange ting kan påvirke dig – måske ikke i form af livsfare – men på længere sigt kan disse faktorer have skadende effekt på dit helbred. Når du er stresset f.eks. ved at have for meget om ørene, problemer, der er svære at løse m.v., og du ikke får slappet nok af, fastlåser dit nervesystem sig i en kamp, flugt eller frys tilstand. Din krop vil befinde sig – på et ubevidst plan – i en stress tilstand, og ting der skete sidste uge, sidste år eller for 10 år siden forbliver uforløst i dit nervesystem. Hver eneste dag vil du akkumulere mere stress, hvilket er særdeles toksisk for din krop.

Vi har brug for kamp, flugt og frys reaktionen som mennesker, men hvor du løber fra tigeren og/eller kæmper imod og derved frigiver adrenalin og kortisol, gælder dette desværre ikke altid i dagligdagen, når du påvirkes. Du får måske ikke grædt nok, udtrykt vrede, mærket smerten, og rystet det helt af dig, hvilket skaber alvorlige ubalancer.

Du har brug for at stoppe op og oplade, hvilket de 7 trin jeg efterfølgende beskriver i artiklen, kan bruges til. 

I terapirummet går SE direkte ind og afhjælper din krop med at komme af med den energi (kortisol/adrenalin), du har lagret i kroppen, hvilket kaldes regulering eller afladning. SE stabiliserer endvidere dit nervesystem, så både din hjerne og krop lander i en helt anden tilstand af ro og overskud. Hvis du går i min klinik, kender du til regulerings- og stabiliseringsøvelserne, der afhjælper angst, angstanfald, indre uro m.v. Det er en del af SE-terapi at lære øvelser, der beroliger kroppen med det samme. 

At kunne rumme ubehagelige følelser, når de opstår, er mange klienters store mål, når de starter hos mig. Efter kroppen er kommet mere i balance, jf. ovenfor, udtrykker de fleste klienter at kunne være på en anden måde med følelserne og via stabiliseringsøvelserne og øget kropsbevidsthed med SE-terapien som redskab vil både den mentale holdning til følelser samt kroppens tidligere arousal niveau (forhøjet energi i det sympatiske nervesystem) ændre sig, så dette bliver muligt.

Læs evt. mere på min hjemmeside www.marinafrost.dk samt på SE-foreningen Danmarks hjemmeside. 

Du har selv mulighed for nu at gå i gang med at øve dig, hvad enten du går i min klinik eller læser mine artikler.

Hvad er så dine ”favorit” stress udløsere?

I dag kører verden i et meget højt tempo. Vi ”belønnes” faktisk og opfattes som succesfulde mennesker, hvis vi knokler igennem og evner at ignorere træthed, afslapning, ja endda sygdomssymptomer m.v.

Men du er sikkert bekendt med, at du havner i forskellige situationer on and off, der påvirker dig negativt, og som ikke kan ignoreres. De kan gøre dig rasende, ked af det, stresse dig eller få dig til at ønske du kunne gemme dig. Din stress udløser kan f.eks. være;

  • Medbillister, der kører dårligt?
  • Mange mennesker på samme sted?
  • Et skænderi med din ægtefælle eller kæreste?
  • Tidsfrister, – særligt når du er i tidnød?
  • Gamle minder, der påvirker dig?
  • Økonomi?
  • Eller andre ting…..

 

Så hvordan kommer du i gang?

Der er ingen tvivl om, at når det handler om din hjerne og din krop, der i mange år – måske fra fødsel – har kørt i for højt tempo, vil det tage tid for at dig at komme ned i gear. En tommelfingerregel er, at det tager 66 dage at opbygge en vane, men du kan begynde allerede i dag. 

Ved at bruge de 7 trin jeg beskriver, bliver du i stand til selv at tage styringen på, at livet ikke bare kører afsted med dig, men du har selv mulighed for at få indflydelse på dit helbred. Du vil få kontakt med din krop, hvilket er den eneste vej til al heling.

Når du går i gang, er det meget vigtigt, du sætter dig for at ”tune ind” på din krop dagligt for at blive mere og mere bevidst om, hvilken tilstand du befinder dig i. Er du i f.eks. kamptilstand og irriteret på alle omkring dig? Er du på flugt og gemmer dig på sofaen/i soveværelset/fra andre mennesker generelt, så meget du kan? Er du i frys tilstand og kan ikke mærke om du er kold eller varm på kroppen, hvad du føler, om du er sulten eller tørstig?

At blive nærværende og lytte til kroppen er nøglen til at begynde at forstå dig selv og igangsætte den naturlige biologiske proces, der er nødvendig for at forløse den stress energi, der sidder fast i din krop. 

Du kan vælge flere måder at starte op på;

  1. Næste gang du føler dig stresset, så prøv de 7 trin.
  2. Du kan visualisere og forestille dig en situation, som du har gennemlevet, hvor du følte dig stresset og afprøve de 7 trin.
  3. Gå i gang med at øve dig i jævnligt i at følge de 7 trin, så du er bekendt med dem, når du er presset.

 

De 7 trin

 

1.STOP OP

Når du mærker, at du er presset og tager dig selv i at være det –  her-og-nu – , så prøv at STOPPE OP og bliv der. Inden for SE-terapien har man et begreb, der kaldes orientering, der beskriver din iagttagelse af de omgivelser, du befinder dig i. 

 

2.OPDAG DINE KROPSSYMPTOMER

Læg mærke til hvilke kropssymptomer, der er i din krop og bliv med dem. De fleste har lært, at det er en god ide at tage en dyb vejrtrækning, men det kan faktisk sende energien dybere ind i nervesystemet. Træk vejret almindeligt og læg mærke til, hvad kroppen fortæller. Min erfaring er at spændinger oftest sidder i maven, brystkassen, halsen og/eller kæben. De kropssymptomer du mærker er udelukkende energier ( ikke noget farligt), og SE arbejder på at lære dig at aflade denne energi med helt bestemte kropspsykoterapeutiske øvelser.

 

3.HVAD FØLER DU?

Hav medfølelse med, hvis du føler dig urolig de første gange du øver dig, men prøv nu at mærke, hvilke følelser du har i kroppen. Dit gamle mønster er helst at ville ignorere, hvad der sker, men du er nu i gang med at hjælpe dig selv til en betydelig sundere måde at være i livet på. 

Det kan være, at du vil opdage ubehagelige følelser så som ked-af-det-hed og vrede som et signal på din stresstilstand, men dette er gode nyheder. Du kan begynde at blive klar over, hvad din stress handler om, og hvilken retning du skal begynde at følge for at forløse stressenergien fra kroppen. Lad være med at holde tårer tilbage, men græd, hvis det er det, der er brug for lige nu. Er du vred, må du gerne skælde ud højlydt og lukke den energi ud, der hænger sammen med denne følelse. Baggrunden for SE-terapien v/dr. Peter Levine, bygger på opdagelsen af, at dyr ryster energi af sig fra det sympatiske nervesystem, og bliver dermed ikke traumatiseret, mens vi som mennesker gør alt, hvad vi kan for at holde naturlige biologiske processer nede. 

 

4.VÆR SAMMEN MED DIN KROP

Efterhånden som du bliver mere og mere trænet, vil du opdage at følelserne og kropssymptomerne aftager hurtigere, men lige nu vil jeg bede dig forsigtigt klemme forskellige steder på kroppen med dine hænder.  Du kan også visualisere, at du vasker hænderne med varmt vand og sæbe og gøre de samme bevægelser, som om det er det, du foretager dig samtidig med at du kigger omhyggeligt på din hud, dine negle, dine fingre mv. Du genskaber herved KONTAKT til kroppen igen, efter den har været i stress tilstand. Du går i dialog med dit nervesystem, hvilket er det helt fundamentale sprog inden for SE-terapi.

 

5.OBSERVER ÅNDEDRÆTTET

Som tidligere beskrevet er det en misforståelse at ændre på åndedrættet. I dag står det klart, at kroppen selv via en afspænding af muskler og generel kropsbevidsthed – mindfulness – finder den dybe vejrtrækning, og at en tvungen dyb vejrtrækning ikke ændrer kroppens tilstand på sigt. 

Din øvelse er at observere din vejrtrækning til den automatisk bliver langsommere, hvilket ikke er let, men med øvelse bliver du mester.

 

6.STOP OP IGEN

Giv dig selv mulighed for at lade din krop falde mere til ro. Find et billede i dit hoved af, at kroppen afslappes. Jeg bruger selv et billede af sne, der falder fra skyerne eller et blad, der langsomt løsriver sig fra en gren og daler mod jorden.

 

7.SKAB KONTAKT

Nu er du kommet til det sidste trin, hvor du skaber kontakt med omgivelserne i nuet. Kig dig rundt og mere end nogensinde før, læg mærke til, hvad der omgiver dig. Bemærk, at der ikke er nogen ”tiger, der jagter dig”, men at du sikkert er helt tryg, der hvor du befinder dig.

Hvis du stadig føler dig anspændt, og roen ikke har indfundet sig, går du tilbage og laver øvelserne igen eller fortæller dig selv at øvelse gør mester og det bliver bedre for hver gang du træner.

 

En lille advarsel

Hvis du har meget svært ved øvelserne og har en mistanke om, at du er traumatiseret, vil jeg bede dig henvende dig til mig, da disse øvelser ikke vil være nok til, at du finder ro i din krop.

Kontakt mig på www.marinafrost.dk, på mfa@marinafrost.dk eller på telefon 21 69 85 93, og vi finder en tid til dig til videre behandling.