Ensomhed sammen med andre!

Følelsen af ensomhed i selskab med andre mennesker

”Når jeg føler mig ked-af-det og er alene, står tankerne i kø for at fortælle mig, at jeg ikke er god nok, at andre ikke forstår mig, at jeg ikke er elsket for den jeg er, – og det er ikke bedre i selskab med andre. Jeg går ud af mig selv og over i dem, mister kontakten med, hvem jeg er og står til sidst som tilskuer med en følelse af at være isoleret blandt andre mennesker”

Vi kan bo alene, være single og føle os ensomme. Vi kan også være ensomme, selv om vi lever sammen med en kæreste eller en ægtefælle. Faktisk er det tit sådan, at når vi bor sammen med nogen, som vi dermed er fysisk tæt på, men ellers ikke føler os tæt på, så forstørrer det vores følelse af ensomhed.

Ensomhed handler ikke udelukkende om, hvorvidt vi er single, gift eller har mange venner. Det kan være en helt basal følelsestilstand, der ligger i relationen til os selv og til andre mennesker.

Nedenstående artikel omhandler følelsen af ensomhed! Hvordan ensomheden opstår, symptomer på ensomhed samt hvad du kan gøre for at komme mere i balance og mærke meningsfuldt nærvær både alene og sammen med andre.

Ensomhedens oprindelse
Som beskrevet i mine tidligere artikler vil du komme til at føle dig forkert, når du er blevet mødt forkert som barn. Forkerthedsfølelsen opstår ved, at du er blevet spejlet forkert tilbage af dine forældre.

I vores overlevelse som mennesker ligger en dyb tilknytning til vores forældre, og det er livsfarligt for det lille barn ikke at gøre, hvad det kan for at bevare denne tilknytning – koste hvad det vil. Sider af barnets personlighed, følelser og handlinger, der på et oftest ubevidst plan ikke ”godkendes” af forældrene gemmes væk til fordel for de ”tilladte” sider.

Konsekvenserne af ikke at blive mødt og ikke at blive set, som den du er, medfører ensomhed og fremmedgørelse. Du bliver fremmedgjort i forhold til dig selv.

Et eksempel på et ”møde” med forkertheden kunne være den voksne, der siger til barnet; ”det kan du ikke være bekendt”. Dette kaldes typisk for opdragelse, men der spilles på skam og skyld.

Et andet eksempel kunne være den voksne, der skælder voldsomt ud, når barnets snørebånd knækker, som om det var en katastrofe at komme for sent i børnehaven. Barnets nervesystem reagerer som ved en katastrofe og bliver dette en omgangsform, kan sådanne katastrofalt dårlige afstemninger med barnet resultere i konstante forkertheds- og opgivenhedsreaktioner.

Barnet bliver i ovennævnte eksempler instrueret i relationsdannelse og sociale trafikregler, der ”huskes” og får barnet til rette ind i adfærd og holdning. Forældrenes forventninger, meninger og adfærd i den pågældende familie giver sig udtryk i håndteringen af situationen og barnets skyldfølelse, skam, og forkerthedsfølelse bliver barnets usynlige ledsager blandt andre mennesker.

Ikke blot forståelsen for, hvordan verden er indrettet men selve opfattelsen og sansningen af verden er afhængig af, hvad barnet har fået udpeget eller været i samspil med sine forældre om. Forældrenes ”beretning” om verden bliver til barnets egen livsberetning.

Ensomhedsfølelse ”en svag relationsmuskel” som voksen
Følelsen af ensomhed kan ligge i dig som noget gammelt, der er dig helt bevidst og så smertefuldt, at du som voksen nærmest føler smerten fra barndommen, som om det var her-og-nu. Jeg hører ofte i min klinik, at isolationen og fortabtheden i barndommen stadig står helt tydeligt i hukommelsen, mens det hos andre ikke huskes, men fremtræder som nye ubehagelige følelser i voksenalderen. Jeg har også mødt udtalelser som ”Jeg har følt mig ensom hele livet”!

Din helt egen personlighed, dine følelser og handlinger er gemt væk i barndommens ”tåge” af ikke-tilladte sider, jf. Ensomhedens oprindelse, og det har konsekvenser. Når du som voksen ikke har lært at lytte til dine egne behov og sansninger, vil du vedvarende føle dig fremmedgjort og ensom i forhold til dig selv og andre mennesker.

Listen er ikke fyldestgørende, men kendetegn kan være; en følelse af fortabthed, tristhed, længsler der ikke kan indfries, vedvarende følelse af forkerthed, præstationsangst, lavt selvværd, udmattethed, indre stress, der forstærkes med jævne mellemrum, m.v.

Målet med terapien i forhold til ensomhed
Det er vigtigt, at det står klart, at det ikke din egen skyld, at du er ensom, og at det heller ikke er noget, du ønsker at være.

At arbejde med ensomhed i terapi kan kræve et stort tilløb af dig. Flere temaer tages op hver dag i terapier, men modet til at indrømme, hvor ensom man kan føle sig, forekommer desværre sjældent. De fleste opfatter ensomhed som noget skamfuldt, selvom mere end 40 procent af alle voksne vil komme til at lide af ensomhed på et tidspunkt i deres liv.

Terapien vil fokusere på,

At opdage og acceptere tidligere ukendte eller uacceptable dele af dig selv.
At ændre de negative opfattelser af dig selv, der oftest er meget gamle.
At skabe opmærksomhed på dine selvdestruktive tanker og handlinger i relationer.
At styrke dine følelsesmæssige bånd med nye samt eksisterende forhold.
Følelsen af ensomhed vil over tid formindskes, da du bliver i stand til at lytte til dine behov og sansninger på en helt ny måde, og du vil derved mærke større nærvær i dine relationer.

Mit nyhedsbrev i april måned vil omhandle begrebet ”Konfliktangst”. Mange forestiller sig, at der vil ske noget ”forfærdeligt”, når man går dybere ind i en konflikt. Helt at undgå konflikter kan medføre et begrænset liv og jeg vil i min kommende artikel beskrive årsagen til din eventuelle angst for at gå ind i konflikter, hvordan det kan give sig udtryk samt hvordan du kan tackle konflikter fremover.

Månedens bog:
Jeg anbefaler Marta Cullberg Westons bog ”Fra skam til selvrespekt”. Bogen beskriver, hvordan du kan gå fra et tilbagevendende negativt syn på dig selv til at lære større selvrespekt! Fortidig og nuværende skam kan være en af de sværeste følelser at rumme, og der er flere eksempler i bogen på hvordan du kan håndtere skamsituationer på en konstruktiv måde.

Er du ramt af stress?
Prøv at skrive de 10 ting ned, der stresser dig allermest! Listen må gerne skrives over tid i løbet af en dag. Lad den ligge til dagen efter og kig på den igen. Er der noget du selv kan ændre på og gøre noget ved?

Find ud af meget mere om stress på min hjemmeside: www.marinafrost.dk