ANGST OG TRAUMER

I denne måneds artikel kommer jeg ind på, hvordan angst og traumer hænger sammen. Jeg vil samtidig beskrive, hvordan jeg kan hjælpe dig med at hele traumer, og i den forbindelse kunne håndtere og mindske ubehaget ved angst.

De fleste, der søger efter min hjælp, har en eller anden form for udfordring med angst, der gør det svært for dem at leve livet i balance. De er frustrerede over, at terapi ikke umiddelbart hjælper og et besøg hos mig er desværre ofte andet eller tredje forsøg, da de fleste af gode grunde ikke ved, hvad traumer gør ved os som mennesker.

Første terapisession

Jeg har igennem mange år uddannet mig i og arbejdet med kropspsykoterapi og som privatpraktiserende psykoterapeut har jeg haft mulighed for at nærstudere symptomer og som beskrevet i denne artikel, særligt i forbindelse med angst.

Den hensigtsmæssige angst, som er en naturlig reaktion på fare, og som driver over, når faren er væk, er erstattet med en uhensigtsmæssig angst, der opstår uden, at der er tale om en reel fare, og som klienterne fortæller om på forskellig vis.

Nedenfor er en liste over tidligere og nuværende klienters beskrivelser af, hvordan angsten hæmmer dem og forhindrer, at de lever deres liv i overskud og balance. Listen er ikke fuldstændig, da hver klients oplevelse af angst er mere kompleks, end hvad der er plads til i denne artikel. Måske kan du selv genkende nogle af beskrivelserne:

  • En klient forestiller sig ofte situationer i fremtiden, som han/hun ikke vil kunne mestre, der så fremkalder angsten. Tankermylder er ofte et andet af symptomerne.
  • En anden føler sig utilpas sammen med andre mennesker og har det svært i relationer. Blot det at skulle til sammenkomster fremkalder angst, og klienten er hele tiden opmærksom på sig selv og føler sig iagttaget og fundet forkert eller mærkelig.
  • Klienten føler sig generelt angstfuld og har svært ved at definere, hvad han/hun er angst for. Angsten er der blot og kan have en selvforstærkende virkning, så vedkommende bliver angst for angsten.
    Der kommer angst ud af den blå luft. Der er umiddelbart ikke fare på færde, men alligevel føler han/hun angst eller rammes af et decideret angstanfald.
  • Klienten påtager sig alt for meget skyld. Hvis noget går galt eller andre mennesker rammes af uheld, sygdom eller anden lidelse, mener klienten, at han/hun er medskyldig og får angst.
  • Angsten for nærhed viser sig også som del af en angstlidelse. Klienten distancerer sig fra andre mennesker og er mistroisk i forhold til, om de vil hende/ham det godt. Andre menneskers ordvalg, meninger, kritik e.a. medfører ængstelighed og vedkommende isolerer sig for derefter at komme i ubalance også på grund af ensomhed.

Fælles for ovennævnte punkter er, at alle har adskillige kropssymptomer lige fra nakkesmerter, maveproblemer, smerter i led, hjertebanken, kroniske diagnoser til deciderede migræneanfald.

Traumer og angst

Traumer er måske den mest undgåede, ignorerede, forklejnede, benægtede, misforståede og ubehandlede årsag til menneskelig lidelse.

Peter Levine, PH.D.

Ofte oplever jeg, at klienter møder op og som før nævnt allerede har afprøvet terapier af forskellig slags, men er ikke lykkes med at komme af med angstsymptomerne. Årsagen til dette, hvilket jeg oplever gang på gang, er, at traumet, som klienten har oplevet, ikke er kommet ud af nervesystemet, og at kroppen stadig sidder fast i kamp-flugt beredskab.

Hvis du nu er kommet i tvivl, så lad os se på, hvordan man definerer et traume.

Et traume defineres som den tilstand du oplever, når du konfronteres med en pludselig, uventet, potentielt livstruende begivenhed, som du ikke har kontrol over, og som du ikke kan reagere effektivt på, uanset hvor ihærdigt du prøver. I min klink benævnes de akutte traumer.

Traumer defineres endvidere som langvarige oplevelser i barndommen af hjælpeløshed, stærk frygt, kontroltab og trusler, som kaldes for tilknytningstraumer.

Det er essentielt, at du er klar over, hvad der sker med din krop, når du rammes af traumer, da du bedre ville kunne håndtere de symptomer, du mærker.

Som mennesker består vores naturlige alarmberedskab i en forudsigelig række af reaktioner, der styrer, hvordan vi fysiologisk reagerer på fare.

Det er nødvendigt at kende det forløb, som igangsættes af alarmberedskabet for at kunne forstå de naturlige reaktioner, og hvor kroppen kan risikere at hænge fast eller føle, at noget er ufærdigt.

Når du oplever noget akut faretruende eller lever i et faretruende miljø gennem mange år, begynder kroppen at undergå dybtgående fysiologiske forandringer. Musklerne spænder op og trækker sig sammen, vejrtrækningen standser et øjeblik eller bliver langsommere, øjnene spiles ud og kroppen udskiller kraftfulde kemiske stoffer, der skal hjælpe dig til at kæmpe eller flygte (der er betydeligt flere mekanismer, der går i gang på det tidspunkt, som jeg ikke kommer ind på i denne omgang). Overlevelseshjernen bedømmer, om det er bedst at kæmpe eller at flygte, og hvis ingen af disse reaktioner er mulige, opstår et nyt forsvar i kroppen, nemlig stivne reaktionen.

Din krop er altså biologisk udstyret med kraftige forsvarsmekanismer i forbindelse med fare, men lykkes det ikke med kamp/flugt reaktionen, kan de uforløste overlevelsesenergier i dit sympatiske nervesystem (der står for opbygning af energi) blive bundet i kroppen.

Et meget hyppigt symptom på dette er angsten.

Andre symptomer kan være en følelse af hele tiden at være ude af kontakt, hjælpeløshed, overvagtsomhed, fysisk smerte, konstant udmattelse, lavt selvværd, vægtøgning, rastløshed, søvnløshed, ruminering mv.

Det er ikke muligt selv at helbrede traumer, og det er ikke muligt at helbrede traumer med udelukkende samtaleterapi.

Hvordan behandler jeg klienter med angst og traumer?
Hver klient er unik og deres historie forskellig, hvorfor min beskrivelse nedenfor er i overskrifter. Terapisessioner er mere komplekse end det jeg skitserer i artiklen, og alle terapier starter, uanset hvad, med en anamnese (din sygehistorie), hvorefter et samarbejde om en behandlingsplan aftales.

For at helbrede traumer, skal de fysiske kamp-eller-flugt-energier udløses og fuldføres, da de blev mobiliseret til imødegåelse af fare, da hændelsen skete.

Undervisning i kroppens forsvarsmekanismer, følelser og nervesystem samt kropspsykoterapeutiske øvelser vil hjælpe dig med at forløse den fastlåste energi i kroppen. Parallelt med dette er det særlig vigtigt at rette opmærksomheden på de ressourcer, der er gemt, glemt eller ikke opdaget, og som hjælper nervesystemet med at komme i balance.

Hvad er ressourcer?
Ressourcer kan være alt, der støtter og nærer en følelse af kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt velvære i dig. Ressourcer kan mistes eller glemmes, f.eks. efter et traume, og derfor er det vigtigt at de genopbygges.

Eksempler på ressourcer er: (Ydre) Naturen, venner, familie, dyr, dans, musik, museer, yoga, kunst, sport m.v. (Indre) Intelligens, tålmodighed, vedholdenhed, nysgerrighed, kreativitet, empati, gavmildhed, hjælpsom m.v.

Ressourcer i kroppen er steder i din krop, hvor du mærker ro, neutralitet, varme og måske endda styrke. Alle har områder i kroppen, der ikke er aktiveret af den ubehagelige tilstand, de befinder sig i.

Fortiden
Mange frygter et tilbageblik i deres liv i løbet af terapien, da der ofte findes endnu mere smerte og sorg.

Når du bliver i stand til at håndtere din krops ubehag ved hjælp af din nye viden og øvelser, er det lettere for dig at være med det, der var. Et tilbageblik handler om at opdage, hvad traumer har gjort ved din kropstilstand og din tilknytning til andre mennesker. Når du arbejder med dine tanker, følelser, billeder og kropslige reaktioner på samme tid, slipper du af med den fastlåste energi i din krop, og der bliver plads til nye tilstande, erfaringer og handlinger i dit liv.

Målet med ovennævnte er at identificere nuværende tegn på gamle ”minder” i kroppen, der er formet eksempelvis i din barndom og/eller det akutte traume, du har været udsat for, og som stadig påvirker dit liv. Du lærer, hvordan du kan arbejde med disse implicitte minder, så du ikke fortsætter med at genopleve dem eller undgå dem.

Jeg oplever tit, at klienter, når de mindes deres fortid, opdager ressourcer, som er glemt, men som faktisk hjalp dengang, da de gennemlevede smertefulde hændelser. Ressourcerne bliver således genfødt og bruges sammen med ny viden og nye handlemuligheder.

Til opsummering kan det være meget frustrerende ikke at lykkes med at mindske angst på trods af flere års terapi. Forklaringen findes – som ovenfor skitseret – ofte i ubehandlede traumer.

Forståelsen af traumer samt professionel traumebehandling er nødvendig for at hele denne ubalance i nervesystemet og komme af med de hæmmende angstsymptomer.

Såfremt min artikel rammer ind i nogle af dine udfordringer, er du velkommen til at kontakte mig, jf. nedenfor, og jeg vender tilbage med nye artikler og temaer forbundet med min klinik i august måned.