VREDE – Den misforståede følelse og den hellige gral !

 • Kan jeg blive syg af ikke at være i kontakt med vrede?
 • Kan manglende vrede ramme mit immunforsvar?
 • Kan jeg få angst eller angstanfald af ikke at mærke vrede?
 • Kan jeg få stress, hvis jeg ikke har kontakt med min vrede?
 • Når jeg har svært ved sætte grænser, er det så fordi jeg ikke kan mærke vrede?
 • Er det skadeligt for mit helbred, hvis jeg er vred hele tiden eller regulerer min krop det selv?
 • Når jeg dissocierer og ofte ikke føler mig tilstede, har det noget at gøre med manglende kontakt til vrede?

Ovennævnte spørgsmål er blevet stillet til mig gennem årene, og du får svar på dem alle i denne artikel.

Der er flere vigtige årsager til, at jeg skriver en artikel om vrede denne gang. Nogle af dem er forbundet med spørgsmålene øverst og andre skyldes at:

 • Vrede ofte er et af de mest misforståede og tabuiserede følelser hos os mennesker. Traumatiserede klienter – både med akutte traumer og tilknytningstraumer – har altid et ubalanceret forhold til vrede.
 • Vrede er en biologisk nødvendighed. Når du mærker vrede, er det fordi noget ikke er som det skal være – at dit selv er ved at blive kompromitteret. At du mærker vrede kan være et signal om at du bliver såret, at dine rettigheder bliver overskredet, at dine grundlæggende behov ikke bliver mødt m.v.
 • Ikke mindst kan det være, at der er nogle vigtige følelsesmæssige temaer, der ikke bliver adresseret i dit liv.
 • Vrede er den følelse, der mobiliserer mest energi i din krop og undertrykt vrede er årsagen til mange sygdomme, da energien ikke forsvinder med tiden, men sætter sig i nervesystemet og blokerer for homeostase i kroppen. Stress, depression, migræne, mave-/tarmproblemer, smerter i kroppen, generaliseret angst, angstanfald m.v. er alle forbundet med ubalanceret vrede.

Tabu og blokeringer

“Anger is neither legitimate nor illegitimate, meaningless nor pointless. Anger simply is!”
– Dr. Harriet Lerner

Det er vigtigt at nævne, at vrede kan være en svær følelse, selv for mennesker, der ikke er traumatiserede. Hovedårsagen er, at vi har et biologisk behov for at høre til, og vi kan risikere afvisning og misbilligelse fra andre, hvis vi viser vores vrede.

For nogle klienter er vrede så tabuiseret, at de ikke ved, hvad det vil sige at være vred. De har aldrig mærket det. Andre kan løbe risikoen og vise vrede, men gør det så på en meget fjendtlig og beskyldende måde.

Vrede kan også være svær, da det som før nævnt er en meget energifyldt følelse og forbindes med at være ude af kontrol. Det at miste kontrollen er en fundamental frygt for alle mennesker.

Jeg oplever, at nogle klienter betragter det at udtrykke vrede som umodent, og følelsen derfor bør undertrykkes. Det medfører at vrede forbindes med noget skamfyldt, da det betragtes som et udtryk for svaghed. Målet bliver i stedet at udvise en medfølende, tålmodig og venlig personlighed hele tiden. Hvis dette ikke lykkes dumper klienten i at være et ”rigtigt” og godt menneske.

Vrede er af den grund blevet tabuiseret og fået et dårligt ry.

Hvordan er din vrede kommet ud af balance?

Som beskrevet i mine tidligere artikler, stammer dit forhold til dine følelser tilbage fra dine tidlige år i din opvækst familie.

Jeg hører ofte i klinikken, at mindst en af mine klienters forældre, men nogle gange begge, har haft aggression i deres udtryk for vrede. Der er en væsentlig forskel på vrede og aggression. Den aggressive form er oftest den dysfunktionelle og giver sig udtryk i råberi, trusler, smækkede døre, overfusning, fysisk afstraffelse, hån m.v. Aggression traumatiserer børn og vil på den ene eller anden måde præge deres forhold til vrede i voksenalderen.

Fysisk afstraffelse, hvor en forælder har slået barnet, sætter sig for altid i nervesystemet og medfører ubalancer i form af frygt for at udtrykke den funktionelle vrede (freeze tilstand) eller egen aggression (fight), der kommer til udtryk som latent aggression/raseri. Sidstnævnte har en alvorlig indvirkning ift. kroniske og/eller livstruende sygdomme. Går du rundt og er konstant irriteret, skælder ud, skaber projektioner og måske endda ender i raserianfald, producerer din krop signalstoffer, der indvirker på alle din organer, som ad åre er grobund for alvorligere sygdomme.

Manglende kontakt til vrede kan have store konsekvenser for dig

Forestil dig at din kollega bliver ved med at forstyrre dig på dit arbejde. Han/hun afbryder gang på gang på trods af du signalerer travlhed og giver vedkommende korte svar. Arbejdsdagen er ved at være slut og din pæne men indirekte signalering til din kollega om forstyrrelserne har ikke virket. Du tager din irritation med hjem og familien mærker dit humør. Søvnløshed, trang til søde sager/alkohol, udmattelse, behov for isolation e.a. er alle tegn på, at dagens eller ugens energi ikke er kommet ud. Mange tror, at det kan soves væk eller der bare skal være en pause fra kollegaen, men irritationen og frustrationen forsvinder ikke af sig selv.

Når aggression har været en del af dit miljø i opvækstfamilien, har det ikke mindst en konsekvens i forhold til dine grænser. Vrede og grænser hænger uløseligt sammen og skræmmer det dig at mærke vreden, er du heller ikke i stand til at opfatte/udtrykke den modstand i kroppen, der skal til for at sige nej, stop eller være uenig med andre.

Uden kontakt til vrede, er det ikke muligt at være i sund tilknytning til andre mennesker. Så enkelt kan det udtrykkes. Når du ikke har adgang til den instinktive energi, der er i vreden, kan du aldrig føle dig helt tryg, selv med dine nærmeste/dem du elsker. Der er et udtryk, der hedder ”hvis jeg ikke kan sige nej til dig, kan jeg heller ikke sige ja til dig”!

Din evne til at være til stede i nuet er også baseret på, hvor tryg du føler dig. Hvis du ikke har kontakt til din instinktive vredesenergi, vil der altid være en usikkerhed i dit system, om du nu kan bevare dine grænser og være dit autentiske jeg i alle situationer.

Dit helbred er sat på spil, når der er ubalancer i dine følelser.

Følelser er nemlig energi i din krop. Dit sympatiske og parasympatiske nervesystem regulerer bl.a. disse energier og arbejder på at få dig tilbage i balance hurtigst muligt, når energien vokser.

Hvis du vil vide mere om, hvordan følelser opstår og giver sig udtryk i din krop, vil jeg anbefale dig at læse mine tidligere artikler om nervesystemet, særligt ”DIT NERVESYSTEMS ABC”.

Energier giver dig besked om at du er sulten, tørstig, fryser mv. så du kan gøre noget ved det, hvilket er det samme med følelsesenergi. Bliver der ikke lyttet til din krops behov, bliver du træt, udmattet, får ondt i maven eller får det ubehageligt på andre måder. Indestængte følelser har af den grund en konsekvens og i værste fald kan det udløse angstanfald, depression eller kroniske sygdomme som tidligere beskrevet.

Vejen frem

”I never work better than when I am inspired by anger, for when I am angry, I can write, pray, and preach well for then my whole temperament is quickened, my understanding sharpened.
– Martin Luther King

Det er særlig vigtigt at understrege, at målet ikke er at lære, hvordan du skælder andre mennesker ud. Dit balancerede forhold til vrede handler om at komme i kontakt og mærke følelsen af vrede, når vi arbejder med det i klinikken samt:

 • At vække og komme i kontakt med følelsen af vrede uden at blive overvældet.
 • At kunne sidde med vreden og lade den strømme igennem dit system uden nødvendigvis at handle på den.
 • At kunne være med vrede og udtrykke den – hvis nødvendigt – på en styrkende måde for dig og ikke, så du efterlades skamfuld og/eller udmattet.

Øvelser til opstart af dit forhold til vrede

 1. Hvad betyder vrede for dig? (gør dig nogle tanker, og skriv ned evt. med henblik på at tage det med i klinikken).
 2. Hvad er konsekvenserne af vrede for dig?
 3. Retter du vreden indad mod dig selv eller udad mod andre?
 4. Bliver du automatisk vred og hvis du gør, hvilken følelse kan der ligge under din vrede?
 5. Prøv at skrive ned, hvad det værste er, der kan ske, hvis du mister kontrol.
 6. Prøv at udfylde: Hvis jeg bliver vred så…………………..!

Du er velkommen til at kontakte mig ved eventuelle spørgsmål om øvelserne.

Hold dig opdateret og tilmeld dig mine nyhedsartikler på www.marinafrost.dk side 1 nederst, der hver måned indeholder informationer om traumer, nervesystem, kroppen, følelser og andre emner, der kan supplere din terapi. Altid suppleret af øvelser i kropspsykoterapi.

Hvis du kender nogen, der har brug for at få mere kontakt med deres krop på en tryg måde, er du velkommen til at dele mit nyhedsbrev. Du kan endvidere kontakte mig om spørgsmål på tlf.nr. 2169 8593, www.marinafrost.dk eller mfa@marinafrost.dk. Jeg befinder mig på Facebook ”Psykoterapeut MPF Marina Frost Andersen”, hvor jeg løbende lægger inspiration op, hvilket også gælder Instagram ”Frostterapi”. Er du tit på LinkedIn, kan du læse om min professionelle baggrund på siden ”Psykoterapeut Marina Frost Andersen”.

MARINA FROST ANDERSEN, NØRREGADE 41, 1. SAL, 1165 KØBENHAVN K - TELEFON: 21 69 85 93 // Telefontid tirsdag & torsdag 8.30 - 9.00 - E-MAIL: MFA@MARINAFROST.DK - CVR. nr. 36 16 93 46