Stress i parforholdet!

Årsager og håndtering

I min seneste artikel om stress beskrev jeg, hvordan du kan passe på dig selv, når du kommer tilbage fra ferie og tillige, hvordan du skaber dine vedvarende åndehuller i dit arbejdsliv (se nærmere på min hjemmeside ’marinafrost.dk’)

Store udfordringer på arbejdspladsen er langt fra den eneste årsag til, at du kan føle dig stresset og udbrændt.

I denne artikel vil jeg beskrive, hvad der kan være de grundlæggende årsager til, at dit parforhold stresser dig, og jeg vil hjælpe dig med større forståelse for dine egne og din partners reaktionsmønstre.

Måske genkender du nedenstående udfordringer:

–         Du føler dig ofte ensom i dit forhold.

–         Når du giver udtryk for følelser, er det, som om du ikke bliver hørt.

–         Der opstår tavshed i flere timer eller dage efter en konflikt.

–         Du føler vigtige emner mellem dig og din ægtefælle aldrig bliver italesat.

–         Du bøjer dig tit for fredens skyld.

–         Konflikter ender ofte (uafklaret) i råberi, smækkede døre og gråd.

–         Der er tabuiserede emner, som hverken du eller din ægtefælle kommer ind på.

–         Dine frustrationer ender ofte enten i kompensation d.v.s. du drikker eller spiser mere, større trang til søde sager, shopping eller du lider af psykosomatiske symptomer (så som maveproblemer, hovedpine, spændinger etc.)

–         Du laver flere og flere aftaler væk fra hjemmet.

Ovenstående er enkelte eksempler på, hvordan scener i dit parforhold kan udspille sig, når du ikke er i følelsesmæssig kontakt med din ægtefælle.

Årsager

Videnskaben har for længe siden slået fast, at vi som mennesker er afhængige af tilknytningen til hinanden fra vi fødes til vi dør. Det lille spædbarn ville ikke kunne overleve uden kontakten med en tæt voksen, der møder det i øjenkontakt, fysisk berøring, kærlighed og omsorg.

Disse behov fortsætter, når vi vokser op, og som voksne vil det uundgåeligt bringe ubalancer i vores følelsesliv, såfremt vi ikke får dækket de grundlæggende behov i tæt kontakt og kærlighed med vigtige nære.

Dr. Sue Johnson (klinisk psykolog og forskningsprofessor) samt Dr. Ed Tronick (professor med speciale i tilknytningspsykologi) har forsket i tilknytning gennem mange år, og bl.a. via deres forskning er man kommet frem til 5 vigtige kernemønstre, der optræder i det følelsesmæssige ”drama” mellem mennesker:

–         Vi rækker ud og inviterer til kontakt.

–         Hvis vi ikke får den ønskede kontakt, protesterer vi.

–         Vi trækker os væk og lukker ned for at beskytte os selv fra afvisning.

–         Vi bryder sammen.

–         Vi finder en måde at få kontakt igen og bliver mødt og hørt i den følelsesmæssige ubalance, der opstod.

Vi havner alle sammen i uoverenstemmelser i vores parforhold. I det velfungerende og sunde forhold findes en måde, jf. sidste punkt ovenfor, at komme tilbage i kontakt på, og uoverenstemmelsen rettes op. Sådan fungerer det ikke altid, og opvækst samt gamle mønstre kan ”spænde ben” for genetableringen af den gode kontakt, som derved viser sig ikke at være mulig.

Hvis du i din biologiske familie ikke er blevet guidet til den sunde genetablering af kontakt via dine vigtige nærmeste (forældre, bedsteforældre, stedmor/far e.a), er det svært som voksen at se, hvilke veje, der er de bedste for dig og din partners konflikthåndtering. Forenklet kan man sige, at uoverenstemmelser i din biologiske familie stoppede ved tredie punkt ovenfor (trække sig væk og evt. bryde sammen) og din forsvarsstrategi som voksen – for at undgå mere smerte og afmagt – derfor bliver at trække dig væk.

I menneskers omgang med hinanden er følelser ofte fortællinger om betydning, og det er uheldigt og tragisk, hvis vi på grund af problemerne i det risikerer at tro, at følelser er uhensigtsmæssige og helst skal undgås. Følelser kan være smertefulde, og hvordan dit forhold fungerer eller kommer til at fungere er afhængig af, hvordan du/I er i kontakt med disse følelser.

Vejen ud af din stress og den usunde tilstand i dit forhold går derfor gennem den følelsesmæssige italesættelse og kontakt mellem dig og din ægtefælle. Når genetableringen lykkes, jf. ovenfor,  beroliges nervesystemet, og en følelse af tryghed vil genopstå mellem jer.

Er du intereresset i at finde ud af mere om dig selv og få redskaber til et bedre liv uden stress i parforholdet, er du velkommen til at kontakte mig på mfa@marinafrost.dk!