NYHEDSMAIL I LUFTEN FOR FØRSTE GANG!

Min nyhedsmail er nu blevet sendt ud for første gang!

Jeg har udarbejdet mailen til dig, der ønsker at vide mere om årsagen til dine eventuelle uhensigtsmæssige mønstre, tanker og handlinger. Jeg bygger tillige indholdet på tilbagevendende temaer fra klienter i min klinik. Mailen indeholder både min månedlige artikel, særskilte råd mod stress og min anbefaling af en selvudviklende bog.

Nedestående er et uddrag af nyhedsmailen fra november….

Stress – uforløst sorg kan medføre tilbagevendende stress!

Jeg oplever et par gange om året, at jeg bliver ramt af stress og udbrændthed. Jeg får symptomer som søvnløshed, uro, maveproblemer, og skiftende humør. Disse stressede perioder bliver længere og længere, selvom jeg spiser sundt, dyrker motion og har en tæt familie og vennekreds omkring mig” (klientudtalelse).

Stress og udbrændthed kan opstå af flere årsager. En af de mest velkendte er jobbet. Vi har alle hørt eller læst om mennesker, der er sygemeldt på grund af stress på arbejdspladsen. Følgerne af disse former for stress kan spænde fra få ugers sygemelding med lettere psykiske og kropslige symptomer til alvorlig udbrændthed, hvor kroppen lukker helt ned, og alt er uoverskueligt.

Jeg vil i denne artikel komme nærmere ind på en anden årsag (eller en underliggende årsag) til, at vi kan blive ramt af stress – tillige tilbagevendende stress.

Uforløst (gammel) sorg

Sorg opstår ikke udelukkende i forbindelse med dødsfald, men kan også forekomme efter en fyring, kærestebrud, skilsmisse, sygdom e.a.

Når vi udsættes for et tab, kan vi reagere på flere måder; Der kan opstå følelsesmæssige reaktioner (vrede, ked-af-det-hed, tomhed, ensomhed etc.), fysiske reaktioner (søvnproblemer, mavepine, trang til søde sager, appetitændringer etc.), adfærdsmæssige reaktioner (isolation, gråd, undgåelse, misbrug etc.), eksistentielle reaktioner (meningsløshed, identitetstab, oplevelse af uretfærdighed etc.).

I et normalt sorgforløb opstår der intense følelser i tiden efter tabet, men efter et par måneder aftager intensiteten, og følelserne kan herefter fylde på en mere velkendt måde. Nye indsigter indfinder sig, og vi kan eksempelvis pendulere mellem savn/minder, og derefter pendle over i taknemmelighed og nye måder at se verden på.

Den uforløste sorg kan opstå i et sorgforløb, hvor intensiteten i følelserne på tidspunktet for tabet er blevet for overvældende for os.

Nedenstående liste er ikke fyldestgørende, men består af enkelte kendetegn på, hvordan uforløst sorg kan give sig udtryk;

…………………………..fortsættes

__________________________________________________________________

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev på min hjemmeside marinafrost.dk vil du endvidere kunne finde ”5 vigtige råd mod stress i julen” samt min anbefaling af månedens bog!

Mit nyhedsbrev i December vil handle om, hvad der kan være svært for os alle i vores relationer, når familien samles i juledagene samt hvordan du kan håndtere disse udfordringer.

VELKOMMEN TIL!