Mindre stress og flere ressourcer

”Stress kommer, når virkeligheden ikke er, som du vil have, den skal være”

Giver det mening? Er virkeligheden, som du vil have den skal være?

Hvis dit arbejdsliv, kollegaerne, dit privatliv, dit forhold til andre mennesker, din økonomi m.v. er, som du gerne vil have, det skal være, så vil du ikke opleve meget stress.

Stressen kommer altså, når tingene ikke er, som du vil have, de skal være.

I min klinik oplever jeg, at mange mennesker er gode til at sætte sig selv på dagsordenen. Alligevel bliver jeg tit bedt om hjælp til, at de kan komme tilbage i balance. Ofte handler det om, at regnestykket ikke går op, og symptomer begynder at melde sig.

Du kender det sikkert allerede; at knokle for at imødekomme hverdagens udfordringer, krav og pres – både fra dig selv men også fra omgivelserne. Du bemærker slet ikke, at dine ressourcer ikke længere slår til, og at kravene i virkeligheden er uoverkommelige!

Hvorfor skal stress tages alvorligt?
Hvis du er alvorligt stresset i alt for lang tid, uden at stressen stopper, vil kroppen og psyken på et tidspunkt sige STOP. Du vil gå ned med stress, og det ender som regel med en sygemelding.

Ifølge Bjarne Toftegård, cand.polyt., ph.d. og leder af virksomheden ”Forebyg Stress” findes der 4 former for stress, – inddelt i grøn, gul, rød og sort stress.

Grøn stress
Den grønne stress betegner den mindre hverdagsstress, du ofte oplever, eksempelvis når du er forsinket, bussen kører fra dig, og du hurtigt må finde en anden løsning for ikke at komme for sent til mødet. Denne situation hænger sammen med signalstoffet, adrenalin, og det at nervesystemet kommer i alarmberedskab.

Det er naturligt at opleve grøn stress.

Gul stress
Gul stress betegnes af Toftegård, som om du kommer over i en kamp eller flugt tilstand. Du får ikke ”tømt bægeret”, og du føler dig stresset mange timer i døgnet. Din krop belastes.

Gul stress er en advarsel!

Rød stress
Rød stress betyder, at du er overbelastet. Du fungerer ikke, som du skal mere, og symptomer kan være; glemsomhed, sygdomme forværres, smerter, irritation, mindre social, større forbrug af stimulanser, maveproblemer etc.

Rød stress er alvorlig og skal tages alvorligt med det samme.

Sort stress
Sort stress er et sammenbrud. Det er kroppens eller psykens måde at stoppe dig på. På dette niveau sker der ændringer både i din hjerne og nervesystem.

Meget forenklet vil følgende områder af hjernen blive påvirket; Hippocampus (hukommelse), Amygdala (frygtsystem), Præfrontal Cortex (at kunne planlægge, overskue, løse problemer).

Dit nervesystem er forbundet med muskler, kirtler, indre organer, sanser, ja stort set alt, som holder din krop i balance. Når du rammes af stress, registreres det forhøjede signalstof, Cortisol, i alle organer; hjerte, lunger, mave, muskler – du er i kamp eller på flugt, og din krop holder dig i den tilstand, indtil du ændrer din hverdag og tager dig selv alvorligt.

Dit nervesystem er meget fintfølende, men du er også skabt til, at din krop har et meget stærkt overlevelsessystem.

Stresssammenbruddet medfører altid en sygemelding, og det tager tid at komme ovenpå igen, men der er en vej tilbage.

Stressbehandling – vejen til flere ressourcer!

Stressforebyggelse (-behandling) handler bl.a. om, at vi finder balancen mellem hverdagens krav og dine ressourcer.

Krav kan eksempelvis være;
1. Fra din arbejdsplads
2. Fra din familie
3. Fra samfundet
4. Fra dig selv
På arbejdspladsen rammes du måske af uklare mål/visioner, pres, samarbejdsproblemer eller konflikter. Det kan også være din familie, der stiller krav til dig om hjælp, opmærksomhed eller indbyrdes konflikter, der konstant trækker energi ud af dig og skaber tankemylder. Er du arbejdsløs, kan du også blive ramt af stress, da de krav, der ofte stilles af samfundet i form af jobsøgning, jobcenter, økonomi o.a. kan bidrage til følelsen af utilstrækkelighed.

Sidst men ikke mindst er der de krav, du stiller til dig selv i dit liv. Er du perfektionist er sandsynligheden for at blive ramt af stress på et tidspunkt i livet fordoblet. Hvilke værdier har du lært hjemmefra omkring fordeling af arbejde og privatliv? Hvilke tanker gør du dig om dig selv? Hvordan lyder din indre dialog?

Jeg oplever ofte i min klinik, at alle ovenstående krav kan være alt for høje og belaste en og samme klient.

Ressourcer kan være;
1. Kost
2. Søvn
3. Motion
4. Afspænding af kroppen
5. Natur, luft og sol
6. Brug af dine sanser
7. Fokus på vejrtrækning
8. Meningsfulde relationer og samtaler
9. Hobbyer
Balancen mellem krav og ressourcer kan forskydes gennem en længere årrække, men oftest sker det, når noget ændres i dit liv – stort eller småt.

Oplever du, at det er svært at finde balancen igen, tyder det på, at der i længere tid har været en ubalance mellem dine tilstedeværende ressourcer og det pres, du har stået midt i.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?
Jeg arbejder sammen med dig på at identificere ressourcer og sænke kravene i dit liv enten privat eller arbejdsmæssigt. Eller begge dele. Det kan være en stor udfordring for dig at lære at udskyde, aflyse eller slette aftaler og opgaver, hvorfor du har brug for en sparringspartner, der både støtter dig praktisk men tillige rydder op i dine gamle mønstre og overbevisninger.

Vi vil sammen have fokus på at ”skrue op” for dine ressourcer, jf. ovenfor. En meget almindelig start vil være at skabe rum for dig til ro, hvile, vejrtrækning og afspænding mentalt og kropsligt.

Har min artikel givet dig anledning til spørgsmål eller ønske om en session til gennemgang af dit personlige stressniveau lige nu, kan du kontakte mig på mfa@marinafrost.dk eller på tlf.: 21 69 85 93.